Μονάδα Τεχνητού Νεφρού σε νεοσύστατη κλινική στο Κορωπί, στο πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά για μόνιμη πρόσληψη προσωπικό της ακόλουθης ειδικότητας: Νοσηλευτές – Νοσηλεύτριες

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 3 μήνες προϋπηρεσία σε μονάδα αιμοκάθαρσης
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών

Λοιπές δεξιότητες/ικανότητες:

 • Εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Επαγγελματική συμπεριφορά, συνέπεια και εχεμύθεια
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και συνεργασία με διαφορετικούς ανθρώπους

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Διασφαλισμένες προοπτικές συνεργασίας
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Κάντε την αίτησή σας πατώντας ΕΔΩ