Η The Mart μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες χονδρεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα με ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη, επιθυμεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση: Αποθηκάριο για το Κατάστημα στην Παλλήνη Αττικής.

Ο κάτοχος της θέσης θα ανήκει στο Τμήμα Διανομής του Καταστήματος

leuki

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως Αποθηκάριος
  • Συνεργασία και ομαδικότητα
  • Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Απασχόληση σε βάρδιες

Η εταιρία παρέχει:

  • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον σε μια συνεχής αναπτυσσομένη ελληνική εταιρία
  • Πλήρες πακέτο αποδοχών και πρόσθετες παροχές
  • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Επισκεφτείτε στην εταιρική ιστοσελίδα: http://www.themart.gr

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια ενώ
θα απαντηθούν οι υποψηφιότητες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

vivliopoleio
stamataki
bestseller