Από αύριο τίθενται σε ισχύ όλες οι απαγορεύσεις που έχουν ορισθεί από την Π.Υ λόγω της αντιπυρικής περιόδου, που ξεκινάει την 1η Μαΐου και τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου.

Σε αυτό το διάστημα απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή καύσης π.χ. Χόρτα, κλαδιά, απορρίμματα κλπ.

Απαγορεύονται επίσης υπαίθριες ψησταριές, θερμές εργασίες( χρήση τροχού – ηλεκτροκόλληση ή άλλου μηχανήματος που δημιουργεί σπινθήρες.ν

Ας ευχηθούμε να έχουμε μια αντιπυρική περίοδο με όσο το δυνατόν λιγότερα συμβάντα.