Το “Χαμόγελο του Παιδιού” αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Υπαλλήλου Γραφείου για πλήρη απασχόληση στο Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων /  δωρεών / μεταβίβασης ακινήτων στην Αθήνα.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με την διαδικασία αποδοχής κληρονομιών και μεταβίβασης ακινήτων
 • Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς (Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγια, Πολεοδομία)
 • Συμπλήρωση Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 και Δήλωσης Στοιχείων Εισοδήματος Ε2 του Συλλόγου, Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, Υπεύθυνες Δηλώσεις Ε9, Πιστοποιητικά Φόρου Κληρονομιάς/Δωρεάς, Τροποποιήσεις Ε9 κληρονομούμενων και έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών
 • Εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με την μίσθωση ακινήτων, παρακολούθηση / υπολογισμός μισθωμάτων, επικοινωνία με μισθωτές. Υποβολή TAXIS, φορολογικές υποχρεώσεις.
 • Διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων διοικητικής υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε συμβολαιογραφικό /δικηγορικό γραφείο
 • Άριστες γνώσεις σε δηλώσεις ακινήτων , Ε9 , Ε2, ΕΝΦΙΑ, φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων, μισθώσεις ακινήτων κτλ.
 • Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών Η/Υ (Ms Office)
 • Επιθυμητό Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ισχυρές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα-διάθεση για συνεργασία
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση ΕΔΩ.

stamataki