Ικανοποιημένοι από την εξ αποστάσεως απασχόληση δηλώνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι, ενώ ειδικά οι νεότερες γενιές εμφανίζονται έτοιμες να περάσουν σε ένα νέο μοντέλο εργασίας με μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας. Σχεδόν 9 τους 10 Έλληνες (88%), που δουλεύουν από το σπίτι, αξιολογούν ως ικανοποιητική ή πολύ ικανοποιητική την εξ αποστάσεως εργασία.

Μάλιστα, το 67% σχολιάζει ότι έχει θετική ή πολύ θετική στάση σε πιθανή καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας ως παροχή εταιρείας ή επιλογή μορφής εργασίας. Η θετική αποδοχή φτάνει το 76% στις μικρότερες ηλικίες εργαζομένων έως 30 ετών, ενώ προοδευτικά μειώνεται έως το 56% για τους εργαζόμενους άνω των 60 ετών.

Στο μεταξύ, συγκρίνοντας τα διάφορα επίπεδα θέσεων των εργαζομένων, οι ιδιοκτήτες και οι Γενικοί Διευθυντές των εταιρειών διατηρούν μια πιο συντηρητική θετική στάση (62%) ενώ τα μη διοικητικά στελέχη την πιο θετική (75%).

Σύμφωνα με το “Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή του COVID-19” της KPMG, ένα μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 81%, έχει ήδη προσαρμοστεί στις συνθήκες της τηλεργασίας, ενώ μόλις ένα 6% δηλώνει ότι δεν ξέρει αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτήν τη μορφή εργασίας.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αξιολογούν θετικά τα μέτρα που έλαβαν οι επιχειρήσεις τους, για να τους στηρίξουν στο νέο αυτό μοντέλο εργασίας. Το 92% των εργαζομένων, που έλαβαν μεγάλη ή πολύ μεγάλη ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, δηλώνει ότι η εικόνα για την εταιρεία τους επηρεάστηκε θετικά.

Προβληματισμοί

Εννοείται, φυσικά, ότι η νέα εργασιακή συνθήκη της εξ αποστάσεως εργασίας έχει και τις δυσκολίες της. Η απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ξεκούρασης (59%) και η έλλειψη αλλαγής παραστάσεων (57%) είναι αυτά που δυσκολεύουν περισσότερο τους εργαζόμενους στην εξ αποστάσεως εργασία.

Στο μεταξύ, το 57% των μη διευθυντικών στελεχών προβληματίζεται για την αλλαγή στην οικονομική του κατάσταση και το βιοτικό του επίπεδο, ενώ τον ίδιο προβληματισμό έχει μόνο το 48% των κατόχων μη διοικητικών θέσεων. Επίσης, το 72% των κατόχων διευθυντικών θέσεων προβληματίζεται για την παγκόσμια οικονομία, ενώ στους εργαζόμενους, που δεν έχουν διοικητικές ευθύνες, το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο 61%.

Ο ρόλος της τεχνολογίας, σύμφωνα με την έρευνα, είναι κομβικός στο νέο μοντέλο απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι εμφανίζονται έτοιμοι να περάσουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο εργασίας με μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας. Είναι έτοιμοι να συνεργάζονται ηλεκτρονικά το ίδιο αποτελεσματικά όπως και δια ζώσης, η μέτρηση του αποτελέσματος και η εξασφάλιση του ιδίου επιπέδου παραγωγικότητας, θα είναι μία από τις προκλήσεις για τις εταιρείες και τις διοικήσεις αυτών.