Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των τίτλων κτήσης (πρώην αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης).

Τίτλοι κτήσης χωρίς ασφαλιστικές εισφορές 

Εξετάζεται το ετήσιο όριο των 10.000 ευρώ να πέσει σημαντικά στα 3.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ και να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών

stamataki

Σε δραστικό περιορισμό του ποσού με το οποίο θα μπορεί να αμείβεται κάποιος περιστασιακά εργαζόμενος με τίτλους κτήσης, τις γνωστές από το παρελθόν αποδείξεις δαπάνης, προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται σχέδιο ώστε το σημαντικά μειωμένο αυτό ποσό να μην υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις.

Σήμερα, μετά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέπονται συναλλαγές μεταξύ προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ευκαιριακά –ως παρεπόμενη δραστηριότητα– σε επιχειρήσεις ή και ιδιώτες, έως το ύψος των 10.000 ευρώ κατ’ έτος.

Μάλιστα, με σημαντική καθυστέρηση, από τις αρχές του 2019, προβλέφθηκε η καταβολή εισφορών για τα ποσά αυτά, ύψους 20,28% (13,3% για σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη) επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 20% και του τέλους χαρτοσήμου 3,6%, ενώ ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος στον πρώην ΟΑΕΕ.

Ολο το προηγούμενο διάστημα, από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και την υποχρέωση ασφάλισης για το σύνολο των αμοιβών οι τίτλοι κτήσης είχαν σχεδόν υποκαταστήσει τα δελτία παροχής υπηρεσιών, τα γνωστά «μπλοκάκια», με στόχο την αποφυγή καταβολής εισφορών στον ΕΦΚΑ.

Στην πράξη, βέβαια, δεν έλυσαν το ουσιαστικό πρόβλημα, που δεν είναι άλλο από την  υποκατάσταση της μισθωτής εξαρτημένης εργασίας (όπως τα «μπλοκάκια» και οι αποδείξεις δαπάνης) που περιορίζει δραστικά τα δικαιώματα των εργαζομένων σε άδειες, επιδόματα κ.λπ.

Ακόμη και μετά την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους τίτλους κτήσης, πολλοί εργοδότες αλλά και εργαζόμενοι κατέφυγαν στη λύση των τίτλων κτήσης. Αλλωστε, η αύξηση του ποσού αμοιβής με τίτλο κτήσης από 5.000 σε 10.000 ευρώ ετησίως έδωσε αυτή τη δυνατότητα, με δεδομένο ότι ένας μισθωτός με κατώτατο μισθό ύψους 650 ευρώ λαμβάνει το έτος 9.100 ευρώ.

Αντίστοιχα, τα 10.000 ευρώ του τίτλου κτήσης, εάν επιμεριστούν σε 14μηνη βάση (12 μισθοί + δώρα – επιδόματα) αντιστοιχούν σε «μισθό» 714 ευρώ τον μήνα. Μάλιστα, όσοι αμείβονται με τίτλους κτήσης και δεν έχουν άλλη εργασία, δεν υπόκεινται στο ελάχιστο πλαφόν εισφοράς, ενώ όσοι έχουν παράλληλα άλλη μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση καταβάλλουν για κάθε δραστηριότητα την εισφορά που αναλογεί και ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία συμψηφισμού.

Πλέον, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν τρόπους ώστε να κλείσει και το τελευταίο παραθυράκι, καθώς οι τίτλοι κτήσης τις περισσότερες φορές έκρυβαν αδήλωτη, εξαρτημένη σχέση εργασίας ή υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ. ​​​​​​Για τον λόγο αυτό, εξετάζεται η μείωση του επιτρεπόμενου ποσού αμοιβής, για πραγματικά  ευκαιριακά απασχολούμενους παράλληλα με την κατάργηση της υποχρέωσης ασφάλισης του συγκεκριμένου ποσού.

Στην πράξη, στόχος είναι να περιοριστεί η χρήση των τίτλων κτήσης μόνο από όσα  άτομα παρέχουν περιστασιακή εργασία, κυρίως άνεργους συνταξιούχους, που δεν έχουν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και αποκτούν άπαξ κάποιο μικρό εισόδημα.