Συνεδριάζει την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, στις 13:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

Η συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Λεωφόρου Βασιλέως Παύλου και Δημάρχου Χρήστου Μπέκα, στα Σπάτα.

Επί τάπητος θα τεθούν τα εξής θέματα:

  1. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος έτους 2019.
  2. Λήψη απόφασης για παράταση ωραρίου της υπ’ αριθμ. 24/2016 Άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων.
  3. Λήψη απόφασης για παράταση ωραρίου της υπ’ αριθμ. 1147959/18-02-2020 Γνωστοποίησης λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων.
  4. Ενημέρωση σχετικά με την διοργάνωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το έτος 2020.