Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων – Αρτέμιδος συνεδριάζει την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20.30, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :

 1. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής.
 2. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.334/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ».
 3. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.059/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1.γ) της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Οδικού Δικτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».
 4. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.451/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό της επιτροπής εκτίμησης εκποίησης – αγοράς-εκμίσθωσης & μίσθωσης κινητής και ακίνητης περιουσίας (δύο δημοτικούς συμβούλους ως τακτικά μέλη και δύο ως αναπληρωματικά μέλη).
 5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. 1)Τσιβίκη Δημητρίου & 2)Τσιβίκη Αθηνάς (αρ.απόφ.Ο.Ε.352/2019).
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 05 023 25 32 004/0/0 στο Ο.Τ. 1993 της Π.Ε.6 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (Λούτσας) (αρ.απόφ.Κοιν.Αρτέμιδος(Λούτσας)_04/2019).
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 05 023 721 1008 στο Ο.Τ. 1686 της Π.Ε.14 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (Λούτσας) (αρ.απόφ.Κοιν.Αρτέμιδος(Λούτσας)_05/2019).
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συγκρότησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ετήσια Συντήρηση Συστήματος Δορυφορικής Παρακολούθησης Οχημάτων».
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Δαπάνες Εκκενώσεων Βόθρων (οικισμός Ρομά) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κλαδεύσεις Επικίνδυνων Δέντρων».
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση & Επισκευή Μηχανημάτων Πρασίνου».
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υποστήριξη Υπηρεσιών του Δήμου κατά τη διαδικασία αναθεώρησης & εξειδίκευσης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Βιοαποβλήτων».
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υποστήριξη Υπηρεσιών του Δήμου σε διαδικασίες αξιολόγησης περιβαλλοντικού θορύβου».
 15.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση εξοπλισμού λουόμενων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».

Υπενθυμίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος αποτελείται από τους : Τούντας Αντώνης, Μπέκας Γιώργος, Φράγκος Διονύσης, Πανούσης Βαγγέλης, Κατσούλης Πέτρος, Νομικός Αντώνης, Σερέτης Χρήστος, Παραχεράκης Ιωάννης, Μπασινάς Ιωάννης, Λάμπρου Παναγιώτης, Πάσχος Γιώργος, Ιωαννίδου Σπυριδούλα, Φύτρος Αντώνης, Γκέλιας Δονάτος, Σκιαδαρέσης Γεράσιμος, Δούρος Σωτήρης, Φράγκου Ελένη, Τσέπας Ευάγγελος, Μάρκου Ιωάννης, Ραφτοπούλου Άννα, Μποτζιολής Δημήτρης, Αργυρός Γιώργος, Πουλάκης Πέτρος, Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Κρόκος Νικόλαος, Τσάκαλη Ελένη, Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη, Λύτρα Αθηνά, Κατής Στέφανος, Αργυρός Φίλιππος, Κουτρουμπίνης Βασίλης, Δάρδαλης Νίκος, Στρατίκης Χαράλαμπος.

stamataki
vivliopoleio

Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για τους πολίτες.