Έτοιμες και οι μελέτες του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος οι οποίες έχουν κατατεθεί για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Η χρηματοδότηση του νέου σχολικού συγκροτήματος θα γίνει από πόρους του ΕΣΠΑ.