Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (9/6/21)υπερψηφίστηκε η πρώτη τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021, που προβλέπει την  διατήρηση και εξέλιξη όλων των κρίσιμων έργων καθώς και την ένταξη νέων έργων, εμβληματικού χαρακτήρα.

Μεταξύ των εμβληματικών νέων έργων είναι και η δρομολόγηση της δημιουργίας νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, κάτι που εξασφαλίζεται με την ένταξη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων της εκπόνησης δύο μελετών που αφορούν στην έγκριση σκοπιμότητας και αξιολόγησης της θέσης χωροθέτησης του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Ν. Πέππα, εντάσσονται στο Πρόγραμμα 65 νέα έργα συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού 110.750.061,28€. Με την πρώτη τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής, όπως επισημάνθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Ν. Πέππα, εξασφαλίζεται η διατήρηση και η επικαιροποίηση κρίσιμων έργων που σχετίζονται με έργα ασφάλειας, υποδομών και κοινωνικής συνοχής.