Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος “Η Άρτεμις” δέχεται προσφορές μέχρι σήμερα για την υλοποίηση της διοργάνωσης “Αθλητικό Καλοκαίρι 2020” από εταιρίες διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, σύμφωνα και με την 29/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν:

stamataki

Το πρόγραμμα θα λάβει χώρα τόσο στην τοπική κοινότητα της Αρτέμιδος όσο και των Σπάτων.

Θα τελεί υπό την αιγίδα του Αθλητικού Οργανισμού.

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι για 4 εβδομάδες. Η πρώτη εβδομάδα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου τόσο για την τοπική κοινότητα Σπάτων όσο και για την τοπική κοινότητα Αρτέμιδος.

Το πρόγραμμα θα είναι καθημερινό (Δευτέρα – Παρασκευή) και θα διαρκεί από τις 08:00 έως τις 13:00 (κανονικό πρόγραμμα) και 13:00 έως 16:00 (ολοήμερο πρόγραμμα). Η προσέλευση και η αποχώρηση των παιδιών θα διαρκεί 20’.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 1ου & 5ου Δημοτικού σχολείου Αρτέμιδος για την τοπική κοινότητα της Αρτέμιδος και στο κλειστό γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου «Δ. Δημητρίου» για την τοπική κοινότητα των Σπάτων.

Για το πρόγραμμα στην τοπική κοινότητα των Σπάτων θα υπάρχει προαιρετικά (έξτρα χρέωση για τα παιδιά-συμμετέχοντες) επίσκεψη στη θάλασσα όταν και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Η μεταφορά των παιδιών-συμμετεχόντων από τα Σπάτα τις ημέρες επίσκεψης στην παραλία Αρτέμιδας θα βαρύνει αποκλειστικά την εταιρία.

Για το πρόγραμμα στην τοπική κοινότητα της Αρτέμιδας θα υπάρχει καθημερινό μπάνιο στη θάλασσα εφόσον βέβαια το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες

Το εύρος ηλικίας των παιδιών-συμμετεχόντων θα είναι από 5 εώς 13 ετών (παιδιά που τελείωσαν το προ-νήπιο (2015) έως παιδιά που τελείωσαν το δημοτικό σχολείο (2008).

Θα παρέχεται καθημερινά σε όλα τα παιδιά-συμμετέχοντες δεκατιανό που να αποτελείται από χυμό (χωρίς ζάχαρη) και κουλούρι ή τοστάκι ή τυροκούλουρο κτλ.

Το κάθε τμήμα θα αποτελείται από 15 έως 20 παιδιά το πολύ (ανάλογα με την ηλικία).

Θα ασφαλιστούν όλα τα παιδιά-συμμετέχοντες για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του προγράμματος.

Να υπάρχει ένας υπεύθυνος συντονιστής από την εταιρία τόσο για την Αρτέμιδα όσο και για τα Σπάτα.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα, να αποτελείται από:

  • πτυχιούχους Κ.Φ.Α. ή προπονητές με άδεια ασκήσεως από την Γ.Γ.Α.
  • παιδαγωγούς ή νηπιαγωγούς με πτυχίο αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος.

Να υπάρχει καθημερινή παρουσία Ιατρού καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (08:00-16:00), ο οποίος θα μεριμνά και για τις συνθήκες προστασίας από τον COVID-19.

Να υπάρχει εργασιακή σύμβαση και ασφαλιστική κάλυψη για όλο το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα.

Η εταιρία θα είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα των χώρων (προσωπικό και υλικά) που θα χρησιμοποιούνται καθώς και για τυχών φθορές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ειδικά για προστασία από τον COVID-19 θα πρέπει να ακολουθούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Στο εν λόγω πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται:

  • Αθλητικές δραστηριότητες
  • Χορός / Μουσικοκινητική αγωγή / Θεατρικό παιχνίδι
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Προαιρετικές εκδρομές

Η εταιρία θα λαμβάνει απευθείας από τους κηδεμόνες των παιδιών συμμετεχόντων το αντίτιμο εβδομαδιαίας συνδρομής χωρίς οποιαδήποτε μεσολάβηση ή ευθύνη του Αθλητικού Οργανισμού. Θα υπάρχουν εκπτώσεις για αδέλφια καθώς και μέριμνα για δωρεάν συμμετοχή ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η διαφήμιση του προγράμματος βαρύνει αποκλειστικά την εταιρία. Ο Αθλητικός Οργανισμός θα βοηθήσει στη διανομή και προώθηση ενημερωτικών φυλλαδίων καθώς και στη διαφήμιση του προγράμματος με κάθε τρόπο (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδα Δήμου κτλ).

Γενικά η εταιρία δε θα έχει καμία οικονομική απαίτηση από τον Αθλητικό Οργανισμό για οποιαδήποτε αιτία.

Η εταιρία θα καταβάλει στον Α.Ο. ένα (1) ευρώ εφάπαξ για κάθε συμμετέχοντα για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και παραχωρούμενων χώρων (άσχετα με τον αριθμό των εβδομάδων συμμετοχής)

Ο Αθλητικός Οργανισμός θα επιθεωρεί και θα επιβλέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος την άρτια διεξαγωγή του και την ορθή τήρηση των συμφωνηθέντων.

Με την υποβολή κάθε αίτησης ενδιαφερόμενου θα κατατίθενται τα έγγραφα νομιμοποίησης των εταιρειών με την ανάλογη έναρξη δραστηριότητας από της αρμόδιες ΔΟΥ.

Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω προκήρυξης και της προσφερόμενης χαμηλότερης τιμής. Θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Α.Ο. κλειστές προσφορές με όλα τα δικαιολογητικά.