Υπάλληλος αποθήκης ζητείται για μερική απασχόληση στο Public του Αεροδρομίου.

Καθήκοντα

 • Ταξινόμηση αποθεμάτων και τήρηση αρχείου απογραφής μηχανογραφημένης αποθήκης.
 • Παραλαβή, εκφόρτωση, μεταφορά βαρέων εμπορευμάτων και διαχωρισμός τους ανά τμήμα
 • Τήρηση όλων των κανονισμών της εταιρείας για την ασφάλεια και την υγεία
 • Καθημερινή διατήρηση της αποθήκης καθαρής και οργανωμένης
 • Έλεγχος δελτίων παραλαβής και αποστολής σε εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές
 • Διαχείριση παραγγελιών μέσω web

Προσόντα

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες μηχανογραφημένης αποθήκης
 • Επαρκή γνώση συστημάτων δεδομένων αποθήκης
 • Γνώση προγράμματος ERP
 • Ικανότητα άρσης ή μετακίνησης βαρέων προϊόντων
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Προσφέρονται

 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση ΕΔΩ.

stamataki