«Από το παρελθόν στο μέλλον. Προτάσεις για την επανάχρηση των κτηρίων του Μετοχίου Βουρβά στα Σπάτα».

Αυτό ήταν το θέμα της εξαιρετικής παρουσίασης των εργασιών που έγινε από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, όπου βραβεύτηκαν οι καλύτερες προτάσεις.

“Ελπίζουμε να ξεπεραστούν σύντομα τα γραφειοκρατικά θέματα και να προχωρήσουμε σύντομα στην συντήρηση και επανάχρηση του ιστορικού αυτού συγκροτήματος κτηρίων” τόνισε ο δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου.