δημος σπατων
vivliopoleio

Σε πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, συνολικά πέντε ατόμων προχωρά ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδας.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου.

vivliopoleio

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των πινάκων
κατάταξης των υποψηφίων.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης.

Διαβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ

vivliopoleio
stamataki