Ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος εξοπλίζει, οργανώνει και καλύπτει το σύνολο των αποθηκευτικών αναγκών του.

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου αφού μελέτησε τον χώρο προχώρησε στην προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών  Βαρέως Τύπου αποθήκευσης στην αποθήκη του Δήμου εξασφαλίζοντας παράλληλα, εκτός από την ποιότητα και την καλύτερη οικονομική λύση, βάση της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής, και εργατικής νομοθεσίας καλύπτει το σύνολο των αποθηκευτικών αναγκών κάθε υπηρεσίας.