Και φέτος το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας δημιούργησε και δημοσιεύει μέσα από την ιστοσελίδα www.saferinternet4kids.gr νέο ψηφιακό υλικό για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» μέσα στην τάξη ή και στο σπίτι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα της παραπληροφόρησης και των διαδικτυακών παιχνιδιών. Μέσα από σχέδια μαθημάτων, κουίζ, βίντεο, αφίσες, παραμύθια και φυλλάδια δραστηριοτήτων μαθητές κάθε ηλικίας επιμορφώνονται και υιοθετούν έναν κώδικα αξιών που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τους αναδυόμενους κινδύνους από τη χρήση της τεχνολογίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

To «Back to school package» το οποίο είναι διαθέσιμο από εδώ, απευθύνεται σε μικρά παιδιά, σεμεγαλύτερα παιδιά δημοτικού, σε παιδιά γυμνασίου/Λυκείου αλλά και σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Mέσω ενός εγχειριδίου για την παραπληροφόρηση οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν να ξεχωρίζουν τις αληθινές από τις ψευδείς πληροφορίες κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο, να εντοπίζουν την προπαγάνδα και να εντοπίζουν την «κρυφή ατζέντα» όσων διαβάζουν ή βλέπουν στο διαδίκτυο. Μέσω του διαλόγου και της ανταλλαγής εμπειριών που προωθεί το εγχειρίδιο για την παραπληροφόρηση, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τον τρόπο αποδόμησης των ψευδών ειδήσεων. Σε αυτό, σημαντικό βοηθητικό ρόλο διαδραματίζουν τα περιπτωσιολογικά παραδείγματα που περιέχονται τα οποία είναι εμπνευσμένα από θέματα της επικαιρότητας. Το εγχειρίδιο για τους μαθητές συμπεριλαμβάνει κι ένα εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς όπου αναλύεται ο τρόπος διδασκαλίας, προτείνονται απαντήσεις και θέματα περαιτέρω συζήτησης.

Για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού έμφαση δίνεται στο ασφαλές online gaming. Mέσα από ένα σχέδιο μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται για να διδάξουν το σεβασμό και τις υγιείς σχέσεις αλληλεπίδρασής των παιδιών κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού παιχνιδιού. Περιλαμβάνεται και ένα φυλλάδιο δραστηριοτήτων όπου οι μαθητές εκτός των άλλων εξετάζουν και διάφορα σενάρια που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού παιχνιδιού.