«Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα: Προστατεύστε την υγεία σας – Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας» πρόγραμμα στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Περιφέρεια Αττικής.

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2019-2020 θα διεξάγει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα: Προστατεύστε την υγεία σας – Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’-Γ’ τάξεις Λυκείων Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των εφήβων στα θέματα της σεξουαλικής υγείας μέσω της παροχής έγκυρης γνώσης.

Κατά την εφηβική ηλικία παρατηρείται η έναρξη της σεξουαλικής ζωής και είναι σημαντικό να παρασχεθεί η γνώση για την προφύλαξη από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και την έγκαιρη αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων.

Τι αφορά

Το περιεχόμενο του προγράμματος αφορά συνοπτικά στην παρουσίαση όλων των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων (είδος, τρόπος μετάδοσης, κλινική εικόνα, θεραπεία, πρόληψη) μέσω διαφανειών.

Την παρουσίαση ακολουθεί ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα διεξάχθηκε το σχολικό έτος 2018-2019 σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μεγάλη συμμετοχή.

stamataki