Ο ΟΠΕΚΑ αναλαμβάνει σταδιακά παροχές και προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία. Δείτε αρχικά ποιους αφορούν και ποιοι είναι δικαιουχοι.

α) Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους : χορηγείται σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν : ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας  80% και άνω, ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και  άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.
β) Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ. : χορηγείται σε νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης διά τεχνητού νεφρού ή σε περιτοναϊκή κάθαρση, άτομα που έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και σε όσα έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχι, σπλήνα, πάγκρεας, νησίδια παγκρέατος, έντερο (παχύ ή λεπτό), ήπαρ, νεφρός, καρδιά, πνεύμονες και μυελός των οστών.
γ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία : δικαιούχοι είναι τα άτομα τα οποία κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ ότι έχουν σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας  από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος, διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενοι με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.
δ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση : δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ  ότι έχουν Σοβαρή ή Βαριά Νοητική Υστέρηση, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. > 80%) και δείκτη νοημοσύνης 34 και κάτω (Δ.Ν. < 34), άτομα με σύνδρομο Down ή άλλα γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος, με συνοδό σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση και με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. > 80%), άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο Asperger, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. > 80%).
ε) Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-παραπληγικών-τετραπληγικών-και-ακρωτηριασμένων-ανασφάλιστων-και-ασφαλισμένων-του-Δημοσίου : δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ ότι πάσχουν από Παραπληγία ή τετραπληγία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, Ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού (67% και άνω) και της ίδιας μορφής (τετραπληγία, παραπληγία) λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των νεύρων ή των μυών, Ακρωτηριασμένοι με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, προερχόμενο από ακρωτηριασμό, ανεξαρτήτως του σημείου του ακρωτηριασμού ή του αριθμού των ακρωτηριασμένων μελών.
στ) Ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) : εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν Μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιµία, αιµοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιµία – οµόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιµία – µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία με ποσοστό αναπηρίας από  67% και άνω, Αιμορροφιλία Α, αιµορροφιλία Β, συγγενείς αιµορραγικές διαθέσεις με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω, Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω, Πάσχοντες από πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.
ζ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων : δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ ότι έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας μέχρι και 18 ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65 ετών, έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από  67% και άνω, ηλικίας 19-65 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση – βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 έως 25 ετών, που φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ.
η) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης : δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ, ότι έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
θ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση : δικαιούχοι είναι τα άτομα ηλικίας 0-18 ετών, είτε είναι ασφαλισμένα είτε είναι ανασφάλιστα, που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ ότι έχουν εγκεφαλική παράλυση.
ι) Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους : δικαιούχοι είναι οι χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αττικής (ΘΧΠΑ), οι χανσενικοί ασθενείς που νοσηλεύονται κατ’ οίκον και απέχουν, λόγω της νόσου, από την εργασία τους, οι αποθεραπευμένοι από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν ή που εξέρχονται με εξιτήριο από το ΘΧΠΑ ή το πρώην Δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών (ΔΝΛΝΑ) ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών (ΚΚΑΧ), ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής τους σε αυτά, ή παραμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του χανσενικού ασθενούς (σύζυγος, γονείς, άγαμες αδελφές, ανήλικα αδέλφια ή εκείνα που δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας αναπηρίας ή νόσου και συντηρούνται οικονομικά από αυτόν) και για όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται στο ΘΧΠΑ, τα ανήλικα παιδιά του χανσενικού ασθενούς.

Σύντομα θα επανέλθουμε με αναλυτικότερες πληροφορίες για κάθε κατηγορία των παραπάνω επιδομάτων.

 

stamataki