Ο νέος Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος είναι ο κύριος Κατσούλης Πέτρος, ο οποίος έλαβε 17 ψήφους ΥΠΕΡ. Υπήρξαν 15 λευκά ψηφοδέλτια και 1 άκυρο.

Η νέα Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η κυρία Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, η οποία έλαβε 24 ψήφους ΥΠΕΡ. Υπήρξαν 8 λευκά ψηφοδέλτια και 1 άκυρο.

Ο νέος Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο κύριο Κατής Στέφανος, ο οποίος έλαβε 22 ΥΠΕΡ. Υπήρξαν 12 λευκά ψηφοδέλτια και 1 άκυρο.

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι ψήφοι που έλαβε η Αντιπρόεδρος δείχνουν ότι η πλειοψηφία αποδέχτηκε την πρόταση της αντιπολίτευσης, όπως ορίζει ο νόμος και αυτό δείχνει την πρόθεση λειτουργίας του Δήμου χωρίς ανούσιες αντιπαραθέσεις.