κλεισιμο σχολειων
labeaute

Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένει η Περιφέρεια Αττικής για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, με στόχο την προάσπιση  της Ασφάλειας της υγείας των εργαζομένων της, της κοινότητας και των ευπαθών ομάδων.

Με συστηματικά βήματα και επιστημονικά καταρτισμένο σχέδιο δράσης, η Περιφέρεια Αττικής εντατικοποιεί την λεπτομερή ενημέρωση και καθοδήγηση όλων των Τομέων και Διευθύνσεών της, αποσκοπώντας στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή των μέτρων πρόληψης, την αναχαίτιση της μετάδοσης κρουσμάτων και τη θωράκιση των εργαζομένων, των οικογενειών και του γενικού πληθυσμού της Αττικής.

dianastore
leuki

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πατούλης επαναλαμβάνει στην εισήγησή του να εξεταστεί η προληπτική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων, ώστε να προασπιστεί ο γενικός πληθυσμός, κάθε νοικοκυριό και όλα τα μέλη της κάθε οικογένειας από την ευρεία διασπορά των αναπνευστικών μολύνσεων, η οποία συνήθως παρατηρείται σε περιόδους επιδημιών μέσω του παιδικού πληθυσμού.

1. Σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενους της Περιφέρειας Αττικής, με εντολή του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Πατούλη, δίνεται έμφαση στον τρόπο διαχείρισης της Εργασιακής Πρόληψης επ’ αφορμή του κορωνοϊού, με ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες με τις απαραίτητες Οδηγίες για τα μέτρα Προστασίας, καθώς και παροχή αντισηπτικών, χαρτομάντιλα και κάδους απορριμμάτων. Τα φυλλάδια Οδηγιών προς τους Αντιπεριφερειάρχες και τους Διευθυντές Τμημάτων επικαιροποιούνται διαρκώς, ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας στην Ελλάδα και διεθνώς, και τις επιστημονικές υποδείξεις.

2. Παράλληλα έχει ζητηθεί από τους ιατρούς εργασίας της Περιφέρειας Αττικής να ενταθεί η επαγρύπνηση για την προφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και τον έγκαιρο εντοπισμό των όποιων υπόπτων κρουσμάτων. Ειδική σύσταση προς τους ιατρούς εργασίας της Περιφέρειας έγινε από την Διοίκηση της Περιφέρειας να παρέχουν επιπλέον μέτρα προστασίας, σε ομάδες των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, συμβάλλοντας με εργασιακή ευελιξία στον έλεγχο της υγείας τους, στην ομαλή εξέλιξη της λοίμωξης για όσους προσβληθούν από τον κορωνοϊό και στην προστασία του κοινωνικού συνόλου.

3. Η Περιφέρεια Αττικής λαμβάνοντας υπόψιν την επαγρύπνηση που απαιτείται για την προάσπιση των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν την ηλικιακή ομάδα υψηλού κινδύνου σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της νόσου του κορωνοϊού, έχει συστήσει προς τα Γηροκομεία και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, αυξημένα μέτρα προστασίας με συστηματική απολύμανση των χώρων, συνεχή υπενθύμιση των συστάσεων για απολύμανση των χεριών, όπως και τον περιορισμό ή και την κατάργηση του επισκεπτηρίου, όπου κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας.

Για τα ΚΑΠΗ, η Περιφέρεια Αττικής συνεργάζεται με τους 66 Δήμους της Αττικής, ως προς την ενημέρωση μέσω οδηγιών για τα μέτρα προστασίας, την αξιολόγηση του κινδύνου για πιθανή απειλή της υγείας του ηλικιωμένου πληθυσμού, και την ενδεχόμενη αναστολή της λειτουργίας τους με τη σύμφωνη γνώμη των δημάρχων.

4. Σε ότι αφορά την απολύμανση σε δημόσιους χώρους, η Περιφέρεια Αττικής καταρτίζει στοχευμένο πρόγραμμα και βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση των όποιων αναγκών ως προς την μολυσματικότητα των χώρων από τον κορωνοϊό, λαμβάνοντας πάντα αυστηρά υπόψη τις προδιαγραφές και την ασφάλεια του γενικού πληθυσμού ως προς την χρήση των προϊόντων.

5. Μέσω της Κοινωνικής Πλατφόρμας της Περιφέρειας Αττικής, ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια αποστέλλονται στις Διευθύνσεις των δομών της Περιφέρειας Αττικής, για τους αστέγους, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με κινητικές δυσκολίες και τους πολίτες, με λεπτομερείς και επικαιροποιημένες οδηγίες ανά κατηγορία για την διασφάλιση της τήρησης των μέτρων προστασίας και της ενδεδειγμένης επαγρύπνησης για τον εντοπισμό πιθανών υπόπτων κρουσμάτων.

bestseller
coavacafe
stamataki
vivliopoleio