Νέος κύκλος προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, ξεκινάνε στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος.

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

dianastore
leuki

Σύμφωνα με την ανακοίνωση – πρόσκληση του Δήμου, πρόκειται να δημιουργηθούν τα εξής τμήματα (όπως φαίνονται στον πίνακα) :

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Στην αίτηση ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βάλει έως 2 προγράμματα με σειρά προτίμησης, 1 ή 2.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες τόσο στο Δελτίο Τύπου όσο και στην Αίτηση στο τέλος του άρθρου.

Σπάτα:

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Ε. Πρίφτη. Τηλ. 214 404 9453.

Ταχ. Διεύθυνση: Bασ. Παύλου & Φλέμινγκ (Παλαιό Δημαρχείο Σπάτων) Σπάτα.

Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Πρωτόκολλο του Δήμοu, Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου (Νέο Δημαρχείο) Σπάτα.

Email: ky.spata@gmail.com

Αρτέμιδα:

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, τηλ. 22940 45566 εσωτ.306 και 307.

Ταχ. Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας & Αύρας (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής), Αρτέμιδα.

Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Πρωτόκολλο, Λ. Καραμανλή Στάση ΟΤΕ Αρτέμιδα. Γιαννόπουλος Σωτήρης Τηλ.22944 40844.

Εmail: dk_yp@yahoo.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

bestseller
coavacafe
vivliopoleio
stamataki