Το κατάστημα ΙΚΕΑ στο Αεροδρόμιο αναζητεί υπεύθυνο Τμήματος Ανεφοδιασμού για πλήρη απασχόληση.

Αναφερόμενος/η στον Υπεύθυνο Αποθήκης, οι κύριες αρμοδιότητές σου είναι να:

 • διασφαλίζεις τον ολοκληρωμένο ανεφοδιασμό των σημείων πώλησης ώστε όλα τα σημεία πώλησης να είναι πάντα γεμάτα,
 • διασφαλίζεις πως κανένα προϊόν που χρειάζεται ετικέτα δεν βγαίνει προς πώληση,
 • διασφαλίζεις πως το κάθε τμήμα φαίνεται σαν καινούριο ύστερα από το πέρας του ανεφοδιασμού,
 • αναπτύσσεις και διατηρείς μία κινητοποιημένη ομάδα ικανή να φέρει εις πέρας τους επιθυμητούς / συμφωνημένους στόχους,
 • γνωρίζεις και εφαρμόζεις αυστηρά τις βασικές αρχές ασφάλειας του τμήματος,
 • ενεργείς καθημερινά για την επίτευξη των στόχων του καταστήματος,
 • συμβάλλεις ενεργά για ένα ευπρεπές, ασφαλές και καθαρό (σαν καινούριο) περιβάλλον σύμφωνα με την εικόνα και τους κανόνες της ΙΚΕΑ.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προσανατολισμός στην Εξυπηρέτηση του Πελάτη
 • Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα
 • Αποτελεσματική συνεργασία με συναδέλφους και προϊσταμένους
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Πολύ καλή επικοινωνία
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Γνώση Η / Υ MS Office Excel
 • Καλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Γνώση Navision

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της εταιρείας ΕΔΩ και να στείλουν βιογραφικό μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

stamataki