stamataki

Γνωρίζουμε καλά ότι τα ohm είναι μονάδα μέτρησης της αντίστασης, όμως πόσοι από τους
χρήστες του ηλεκτρονικού τσιγάρου γνωρίζουν τα ιδανικά ohm για τα σύρματα των
αντιστάσεων και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους στη σωστή λειτουργία του; Είναι καλό
να ξέρουμε ότι όσο χαμηλότερη είναι η αντίσταση στα σύρματα των αντιστάσεων, τόσο
μεγαλύτερη ενέργεια θα ρέει σε αυτά. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι όταν χαμηλώνουμε
την αντίσταση του ψεκαστικού και περισσότερη ενέργεια απελευθερώνεται τότε
δημιουργείται περισσότερος αλλά και πιο ζεστός ατμός. Επιπλέον η γεύση γίνεται πιο
έντονη όταν αυξάνεται η θερμοκρασία στις αντιστάσεις. Ωστόσο το θέμα της γεύσης
επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες.
Είναι λοιπόν και θέμα προτίμησης για το πώς θα κυμανθεί η θερμοκρασία στις αντιστάσεις
γιατί όταν αυξάνεται συμβαίνουν τα παραπάνω. Στην αντίθετη πλευρά, όταν δηλαδή
υπάρχουν χαμηλά ohm στις αντιστάσεις τότε και η μπαταρία μπορεί να αδειάσει αλλά και
να χαλάσει γρηγορότερα. Παράλληλα και η διάρκεια ζωής του πηνίου μειώνεται γιατί οι
αντιστάσεις στην περίπτωση των χαμηλών ohm διαρκούν λίγες ημέρες.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένα από τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά των συρμάτων είναι η
αντίσταση που παρουσιάζουν ανά μέτρο (Ω/m) και το μέγεθος αυτό εξαρτάται από το υλικό
που έχουν κατασκευαστεί αλλά και από τη διάμετρο της διατομής τους. Όσο πιο παχύ είναι
ένα σύρμα τόσο μικρότερη είναι η αντίστασή του γιατί θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο και
ενέργεια για να θερμανθεί εξαιτίας της μάζας του.
Για του λάτρεις του ατμίσματος υπάρχουν πολλά που μπορούμε να αναφέρουμε, με
εξειδικευμένες γνώσεις κυρίως για αυτούς που εξασκούν τη φυσική που διδάχτηκαν στα
μαθητικά τους χρόνια και τους φάνηκε χρήσιμη αναγάγοντας την αγαπημένη τους
συνήθεια σε ολόκληρη επιστήμη. Το πιο σημαντικό όλων είναι να διασφαλίσουμε ότι τα
ηλεκτρονικά τσιγάρα τα απολαμβάνουμε και αν επισκεφτούμε και το ηλεκτρονικό
κατάστημα https://altersmoke.gr/ θα έχουμε μία πληθώρα επιλογών για ότι αφορά το
ηλεκτρικό τσιγάρο.
Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικό τσιγάρο,
επιλέγουμε ένα με ιδανικό ohm. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάζουμε προσεκτικά τις
προδιαγραφές και το εγχειρίδιο χρήσης πριν αγοράσουμε ένα πηνίο. Ορισμένα μοντέλα
μπορεί να είναι επικίνδυνα να χρησιμοποιηθούν εάν η αντίσταση είναι πολύ υψηλή. Ο
κατασκευαστής θα πρέπει να μας παρέχει περισσότερα πληροφορίες σχετικά με την
ασφαλή λειτουργία για τη συσκευή μας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, πηγαίνουμε με
χαμηλότερη αντίσταση.
Για να βρούμε το ιδανικό ohm για το ηλεκτρονικό μας τσιγάρο, μετράμε την αντίσταση
μεταξύ δύο σημείων σε έναν αγωγό και πολλαπλασιάζουμε αυτήν την τιμή με έναν
συγκεκριμένο αριθμό. Για παράδειγμα, εάν η αντίσταση μεταξύ δύο σημείων είναι τέσσερα
ohms, τότε το ρεύμα που διασχίζει είναι τέσσερα αμπέρ. Ένας άλλος τρόπος για να βρούμε
το ιδανικό ohm για το ηλεκτρονικό μας τσιγάρο είναι να βρούμε μια αντίσταση τεσσάρων
ohm και να την τυλίξουμε πολλές φορές. Έτσι, το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι σταθερό. Η τιμή
του ιδανικού ohm για το ηλεκτρονικό μας τσιγάρο εξαρτάται από την ικανότητα του πηνίου
να θερμαίνει το υγρό. Τα ηλεκτρικά πηνία έχουν τιμή Ohm 1,0 και οποιαδήποτε τιμή κάτω
από αυτήν την τιμή θεωρείται sub-ohm. Η αύξηση ή η μείωση της τιμής των ohms θα έχει
σημαντικό αντίκτυπο στην ποσότητα του παραγόμενου ατμού. Μπορούμε να
πειραματιστούμε με τα επίπεδα αντίστασης μέχρι να βρούμε αυτό που μας ταιριάζει. Ένα
πηνίο είναι το αναλώσιμο μέρος του ηλεκτρονικού μας τσιγάρου. Αποτελείται από ένα
πλέγμα συρμάτων αντίστασης και μια μεταλλική ταινία. Αυτά χρησιμοποιούνται για τη

θέρμανση του υγρού αναπλήρωσης και την παροχή των αρωμάτων. Ορισμένες συσκευές
χρησιμοποιούν κεραμικά πορώδη υλικά για την τοποθέτηση της βαμβακερής ίνας. Η
αντίσταση του πηνίου είναι το πιο κρίσιμο συστατικό ενός ηλεκτρονικού τσιγάρου. Ωστόσο,
είναι επίσης πολύ εύκολο να αλλάξουμε την αντίσταση της συσκευής αλλάζοντας τον τύπο
του υγρού που χρησιμοποιούμε.
Ανεξάρτητα από την τεχνολογία που έχει το κάθε ηλεκτρονικό κύκλωμα, σημαντικό
χαρακτηριστικό είναι η μέγιστη ένταση ρεύματος που μπορεί να διαχειριστεί. Από το
μέγεθος αυτό επηρεάζεται η μέγιστη τάση και η ισχύς που μπορεί να δώσει στο σύστημα.
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι πηγές ενέργειες που περνάνε από ένα ηλεκτρονικό
κύκλωμα θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υπάρχουσες απαιτήσεις
αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτό.

stamataki