Την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου: “Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας” αποφάσισε στις 21/05 η ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα και με γνωστοποίηση της στη “Διαύγεια”.

Πρόκειται για έναν από τους διαγωνισμούς “μαμούθ”, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε πάνω από 400 χιλ. κατοίκους και σε 1.300 χιλιόμετρα δικτύων, που προωθεί η ΕΥΔΑΠ για τα έργα διαχείρισης λυμάτων στην Ανατολική Αττική. Βάσει της απόφασης ξεκινάει η διαδικασία για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα του Ταμείου Συνοχής.

Η σημασία του έργου αυτού, όπως και άλλων αντίστοιχων που έχει ήδη προωθήσει ή σχεδιάζει η ΕΥΔΑΠ, έγκειται τόσο στη συνεισφορά τους στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής όσο και στο ότι συμβάλλουν καθοριστικά και αποτελεσματικά στη σταδιακή εξάλειψη των προστίμων που έχουν επιβληθεί στη χώρα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λόγω της καθυστέρησης στην κατασκευή κατάλληλων συστημάτων αποχέτευσης στους οικισμούς Β΄ Προτεραιότητας (οικισμούς με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων).

Έχει δε ενδιαφέρον αφενός ότι η λειτουργία των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ώστε το επεξεργασμένο και ανακυκλωμένο νερό να επαναχρησιμοποιηθεί από τους χρήστες (π.χ. προς άρδευση αγροτικών εκτάσεων), αφετέρου ότι από τις συνδέσεις στα νέα δίκτυα που θα κατασκευάσει η ΕΥΔΑΠ περιμένει νέους “πελάτες”, άρα και νέα έσοδα που θα καλύψουν μέρος από τις οικονομικές ανάγκες της εισηγμένης.

Θα ακολουθήσει μέσα στο έτος αργότερα το ΚΕΛ Μαραθώνα (52 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ), βάσει του σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ.

Πηγή: insider.gr