Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, συνεχίζοντας την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με σκοπό την οργάνωση της κινητικότητας του Δήμου για τα επόμενα χρόνια, δίνει τον λόγο στους πολίτες να συνδιαμορφώσουν την επόμενη μέρα στις μετακινήσεις.
Για να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο Δήμος απευθύνεται στους κατοίκους, εργαζομένους και επισκέπτες του Δήμου μας και ζητά να αφιερώσουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους, προκειμένου να συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη έρευνα και να βοηθήσουν το Δήμο να εντοπίσει τα βασικά χαρακτηριστικά των μετακινήσεων τους.
Η διαδικασία είναι απλή:
• Μας περιγράφετε όλες τις μετακινήσεις που κάνετε κατά την διάρκεια μια τυπικής εργάσιμης ημέρας
• Μας αναφέρετε τα προβλήματα σας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στις μετακινήσεις σας
• Επιλέγετε τους τομείς στους οποίους ο Δήμος θα μπορούσε να βελτιωθεί σύμφωνα με την άποψη σας
Το συγκεκριμένο ανώνυμο ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται διαδικτυακά και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
Σύνδεσμος έρευνας: https://forms.gle/qShHre7W27UuYyer7