Με ένα «κλικ» στον ηλεκτρονικό ιστότοπο skills.gov.gr, άνεργοι, αλλά και εργαζόμενοι θα μπορούν το αμέσως επόμενο διάστημα, να δημιουργήσουν ένα «ψηφιακό αρχείο» με το σύνολο των δεξιοτήτων τους. Πρόκειται για έναν  ατομικό  λογαριασμό  δεξιοτήτων για κάθε άνεργο και κάθε εργαζόμενο, που θα συμπληρώνεται σε μια ενιαία ψηφιακή πύλη για την απόκτηση δεξιοτήτων.

Είναι μια ιδέα του διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – τ. ΟΑΕΔ) Σπύρου Πρωτοψάλτη, που δημιουργείται με απόφαση του αρμόδιου υπουργείου Εργασίας δίνοντας έτσι, τη δυνατότητα σε χιλιάδες εργαζόμενους να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν.

Τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας αλλά και του «Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων» προβλέπει υπουργική απόφαση που υπέγραψαν από κοινού οι υπουργοί Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακκάκης, σε εφαρμογή του νόμου για την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, που πλέον έχει μετονομαστεί σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Βάσει αυτής, θα δημιουργηθεί άμεσα, για  κάθε καταρτιζόμενο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων, στον οποίο θα μπορούν να πιστώνονται δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που αντιστοιχούν σε «πιστωτικές μονάδες» οι οποίες θα  εξαργυρώνονται σε υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης. Τα δικαιώματα αυτά, θα μπορούν να παρέχονται και μέσω επιταγών κατάρτισης (vouchers).

Στην πράξη, ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων θα λειτουργεί και ως ψηφιακό αρχείο που θα περιέχει ενδεικτικά τις πληροφορίες  που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση του κατόχου του, κάθε μορφής εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού, το σύνολο της επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει λάβει και τα ποσά της επιδότησης που αντιστοιχούν σε αυτή. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει και τα διαθέσιμα δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του κατόχου του λογαριασμού.

Η διαχείρισή του, θα γίνεται μέσα από ειδική πλατφόρμα στην οποία θα διαθέτουν διαπιστευμένη πρόσβαση οι καταρτιζόμενοι, οι εργοδότες τους στην περίπτωση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, για λόγους αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Ο ατομικός αυτός λογαριασμός δεξιοτήτων θα αποτελεί για τον ίδιο τον κάτοχο, ένα σημαντικό μέσο απόδειξης κατοχής υφιστάμενων δεξιοτήτων και απόκτησης νέων, ένα «ψηφιακό αρχείο» προκειμένου να διαπιστωθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς, εάν και πότε ο κάτοχος του λογαριασμού είναι δικαιούχος επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή για να υποστηριχθεί στην προσπάθειά του να ενταχθεί ή να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Στην νέα ΚΥΑ, καθορίζεται ο τρόπος που θα «διαβάζονται» οι πιστωτικές μονάδες του κάθε δικαιούχου και ξεκαθαρίζεται ότι για τα δύο επόμενα έτη,  δικαιούχοι ατομικού λογαριασμού μπορούν να είναι μόνο:

α) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. και

β) απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Συγκεκριμένα ξεκαθαρίζεται ότι οι «πιστωτικές μονάδες» υπολογίζονται με βάση αυτές που έμειναν αναξιοποίητες, με  ένα σταθερό ποσό εφάπαξ πριμοδότησης καθώς και με ένα μεταβλητό ποσό, που υπολογίζεται βάσει διαφορετικών κριτηρίων, όπως το φύλο, η ηλικιακή ομάδα, το επίπεδο εκπαίδευσης,  η διάρκεια κατάρτισης, την εργασιακή εμπειρία, η διάρκεια ανεργίας, αλλά και τα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης που έχουν ήδη παρακολουθήσει την τελευταία διετία πριν τη σχετική πρόσκληση.

Τη διακυβέρνηση του συστήματος, θα έχουν από κοινού τα υπουργεία Εργασίας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με τη ΔΥΠΑ να ορίζεται αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος των ατομικών λογαριασμών.

Η χρηματοδότηση θα γίνει αρχικά, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ  εναλλακτικές ή συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης θα είναι εθνικοί και κοινοτικοί (ΕΣΠΑ) πόροι.