Για μερικές ημέρες ακόμη θα παραταθεί η αγωνία των γονέων που εργάζονται και έχουν παιδιά με κορωνοϊό, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί το εάν και πώς εφαρμόζεται η δυνατότητα για άδεια ειδικού σκοπού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας θα προχωρήσουν σε ρύθμιση εντός των επόμενων ημερών, αλλά με αναδρομική ισχύ, προκειμένου να καλυφθούν όλοι οι εργαζόμενοι γονείς που από την επανέναρξη των σχολείων αναγκάστηκαν να μείνουν στο σπίτι επειδή τα παιδιά τους νόσησαν.

stamataki

Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει από το 2020 και δη, την έναρξη του πρώτου κύματος της πανδημίας, όμως ποτέ δεν εκδόθηκε η απαιτούμενη υπουργική απόφαση. Πλέον, απαιτούνται αλλαγές, καθώς έχουν τροποποιηθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν απαιτείται καραντίνα 14 αλλά 5 ημερών.

Παράλληλα, απαιτείται να προστεθεί η δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού λόγω νόσησης του τέκνου και όχι μόνο λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας των μονάδων παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα των εργαζόμενων γονέων. Σε περίπτωση, δε, αναστολής, το νέο πλαίσιο θα ξεκαθαρίζει ότι η άδεια θα χορηγείται για όλο το διάστημα που οι δομές θα είναι κλειστές.

Να σημειωθεί ότι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η άδεια ειδικού σκοπού είναι μετ’ αποδοχών. Το κόστος καλύπτεται κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά το 1/3 από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος για κάθε τρεις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού να κάνει και χρήση μιας ημέρας της κανονικής του άδειας. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι γονείς έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα της ετήσιας κανονικής τους άδειας, μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούνται.

Βέβαια, όλες τις προηγούμενες ημέρες, γονείς παιδιών με κορωνοϊό, κυρίως αυτοί που θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι και βάσει πρωτοκόλλου οφείλουν να πάνε στην εργασία τους, αναγκάζονταν -πολλές φορές και από τους ίδιους τους εργοδότες τους- να παραμείνουν στο σπίτι, δηλώνοντας άδεια από την καλοκαιρινή τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος ορίζει ως προϋποθέσεις για τη λήψη της άδειας ειδικού σκοπού:

α) Οι εργαζόμενοι να είναι γονείς παιδιών τα οποία φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης όχι όμως και στο Λύκειο, είναι εγγεγραμμένα σε βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς, σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των συγκεκριμένων παιδιών.

β) Να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε ημερών στην πενθήμερη (δηλαδή, να εργάζονται για περίπου τρεις μήνες στην επιχείρηση).

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού (εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά οι γονείς με κοινή υπεύθυνη δήλωσή τους). Αν εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η φροντίδα ατόμων με αναπηρία.

Και αυτό γιατί στους όρους που ισχύουν για τη χορήγηση της άδειας, υπάρχει η προϋπόθεση τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι μισθωτός του ιδιωτικού τομέα. Σε περίπτωση όμως που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στους εργοδότες τους (ή στον κοινό τους εργοδότη), ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή αν προτίθενται να τη «μοιραστούν».

Πηγή: euro2day.gr