labeaute

Η εκκρεμότητα των συμβάσεων των περίπου 800 οικογενειακών γιατρών, ιδιωτών που έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, είναι μία από αυτές που επιχειρεί να διευθετήσει η ηγεσία του υπουργείου, με δεδομένη και την προειδοποίηση των γιατρών για επίσχεση παροχής υπηρεσιών υγείας.

Νομοσχέδιο

Έτσι, στο νομοσχέδιο – σκούπα, που θα συζητηθεί τη Δευτέρα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και την Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής, προβλέπεται η παράταση των συμβάσεων των οικογενειακών γιατρών μέχρι και τον Αύγουστο του 2020 με πάγια αντιμισθία.

vivliopoleio

«Ορίζεται πρόσθετη περίοδος αμοιβής με πάγια αντιμισθία για όλους τους οικογενειακούς γιατρούς και τους ασκούντες καθήκοντα οικογενειακού γιατρού για τη χρονική περίοδο από την 1η Αυγούστου 2019 έως την 1η Αυγούστου 2020» αναφέρει η σχετική διάταξη.

Πλαφόν

Υπενθυμίζεται πως με το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) που είχε νομοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, προβλεπόταν πως οι οικογενειακοί γιατροί θα αμοίβονταν με πάγιο ποσό μηνιαίως μέχρι και τον Αύγουστο του 2019, αλλά στη συνέχεια η αμοιβή τους θα γινόταν με βαση τους εγγεγραμμένους πολίτες – πλαφόν για τον πληθυσμό ευθύνης τους ήταν οι 2.500 ενήλικες για παθολόγους και γενικούς γιατρούς και οι 1.500 ανήλικοι για τους παιδίατρους.

Ωστόσο, όπως εξηγείται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «λόγω της μη ολοκληρωμένης ανάπτυξης του δικτύου οικογενειακών ιατρών, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια, αλλά και τεχνικών δυσχερειών για την ορθή καταγραφή του πληθυσμού ευθύνης, δεν έχει καταστεί εφικτή η καταβολή των αμοιβών τους με αναγωγή στα πραγματικά δεδομένα ευθύνης» και συνεπώς παρατείνεται η αμοιβή τους με πάγιο ποσό μέχρι και τον ερχόμενο Αύγουστο.

Η αποζημίωση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να κλείσει την τρύπα που έχει δημιουργηθεί με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης και αφορά τις δαπάνες των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής και προμήθεια οπτικών ειδών.

Με νόμο του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας, κ. Παύλου Πολάκη οριζόταν πως οι δαπάνες αυτες δεν θα αποζημιώνονται αλλά θα καταβάλλονται απευθείας από τον Οργανισμό στους παρόχους, δηλαδή τους επαγγελματίες ειδικής αγωγής, πχ λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κα., και τους οπτικούς.

Ωστόσο, αυτο δεν έγινε ποτέ, μετα τις σφοδρές αντιδράσεις των σχετικών κλάδων, και οι ασφαλισμένοι πληρώνουν οι ίδιοι τις θεραπείες ή τα οπτικά είδη και αιτούνται από τον ΕΟΠΥΥ την απόδοσή τους.

Αποζημίωση

Με τη διάταξη που περιέχει το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα αποζημίωσης μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου 2020. «Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες ατομικών αιτημάτων των δικαιούχων παροχών οπτικών ειδών και ειδικής αγωγής από τον ΕΟΠΥΥ δίνεται η δυνατότητα αποζημίωσης αυτών μέχρι την 31.01.2020. Η εν λόγω δαπάνη έχει προβλεφθεί στις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2019» αναφέρεται.

Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι μπορούν να καταθέτουν τα σχετικά παραστατικά στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕΔΙ) και να ζητούν τα χρήματα που έχουν δαπανήσει για τις θεραπείες ειδικής αγωγής και για την αγορά οπτικών ειδών.

Δίνονται 120 δόσεις στους παρόχους υγείας του ΕΟΠΥΥ για το clawback

Με άλλη διάταξη ρυθμίζεται το μείζον ζήτημα για τον κλάδο των γιατρών της αποπληρωμής των οφειλών από rebate και clawback. Ειδικότερα, γίνεται ευνοϊκή, άτοκη ρύθμιση αποπληρωμής 120 δόσεων του ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback) έτους 2019 για τους παρόχους υγείας. Ωστόσο, προβλέπεται πως «για την ένταξη στην εν λόγω ευνοϊκή και άτοκη ρύθμιση, οι πάροχοι θα πρέπει να παραιτηθούν από οποιαδήποτε αξίωση και από κάθε ένδικο βοήθημα που έχουν ασκήσει για οφειλές rebate-clawback των ετών 2013-2019».

Αξιολόγηση

Με το ίδιο νομοσχέδιο, ρυθμίζονται θέματα αξιολόγησης γιατρών και οδοντιάτρων. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, κλήρωση μεταξύ των προέδρων των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) για τις θέσεις προέδρων στα συμβούλια κρίσης και υποβολή υποψηφιοτήτων για το σύνολο των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, με ανώτατο όριο πέντε φορείς.

Προβλέπεται ακόμη νέος, ταχύτερος τρόπος στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας και πρόσληψης γιατρών στο ΕΣΥ, καθως διαπιστώθηκαν από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας «εκτεταμένες δυσλειτουργίες στο προγενέστερο σύστημα επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, με αποτέλεσμα αφενός τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης και την εν γένει ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφετέρου την κήρυξη άγονων θέσεων λόγω αδυναμίας επιλογής από επιλαχόντες υποψηφίους».

Η ρύθμιση κινείται στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης του θετικού αντίκτυπου, τόσο προς την κοινωνία (ταχύτερη και βέλτιστη στελέχωση των προκηρυσσόμενων θέσεων), όσο και προς τους ενδιαφερομένους (ταχεία τοποθέτηση).

Παράταση προσωπικού

Περιλαμβάνεται, επίσης, διάταξη για την παράταση έως τον Μάρτιο της απασχόλησης του προσωπικού στα προαναχωρησιακά κέντρα (ΠΡΟΚΕΚΑ) και επέκταση των ευεργετικών διατάξεων για όλο το υγειονομικό προσωπικό των εν λόγω κέντρων.

Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα λήγει 31.12.2019, και μέχρι να ξεκινήσει το νέο, περίπου Μάρτιο ή και τέλη Φεβρουαρίου θα έμεναν τα ΠΡΟΚΕΚΑ χωρίς προσωπικό.

Με το άρθρο 11, παραμένει στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) η αρμοδιότητα έγκρισης ιατρικών συνεδρίων, η οποία είχε περάσει από την προηγούμενη κυβέρνηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

Ακόμη, νομιμοποιούνται οι εφημερίες του απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για το έτος 2019.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της ΑΕΜΥ, της ανώνυμης εταιρίας του δημοσίου που διαχειρίζεται το νοσηλευτικό ίδρυμα. Σημειώνεται πως δεν ειχε γίνει σχετική πρόβλεψη για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας κατά το χρόνο ψήφισης του νόμου 4633/2019.

Παρατείνονται επίσης οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου καθαριότητας, της εστίασης, της σίτισης και φύλαξης για την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, οι οποίες λήγουν την 31.12.2019 έως και 30.06.2020 κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον ΑΣΕΠ για να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες.

Πηγή: protothema.gr – Παναγιώτα Καρλατήρα

stamataki
vivliopoleio