εμβολιο εποχικης γριπης

Αναλυτικά στοιχεία για τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τους θανάτους, που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα έως τις 26 Δεκεμβρίου 2021, έπειτα από τη χορήγηση εμβολίων, δημοσιοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Στην έκθεση αναφέρεται πως σε σύνολο 16.993.166 δόσεων εμβολίων, οι αναφορές για ανεπιθύμητες ενέργειες αναλύονται, ανά εμβόλιο, ως εξής:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH): 13.481.160 (α’ δόση: 5.467.267, β’ δόση: 5.179.587, γ’ δόση: 2.834.306).

Spikevax (Moderna Biotech Spain S.L): 1.311.776 (α’ δόση: 583.848, β’ δόση: 567.844, γ’ δόση: 160.084).

Vaxzevria (AstraZeneca AB): 1.546.581 (α’ δόση: 782.187, β’ δόση: 764.392, γ’ δόση: 2).

Janssen (Janssen-Cilag International NV): 653.649 (α’ δόση: 560.475, β’ δόση: 393.100, γ’ δόση: 74).

Ο ΕΟΦ έχει λάβει:

* 9.411 αναφορές πιθανολογούμενων (εικαζόμενων) ανεπιθύμητων ενεργειών, ποσοστό 0,055% επί των συνολικών εμβολιασμών με τα εμβόλια έναντι της Covid-19, με τη χρήση της κίτρινης κάρτας, τόσο από επαγγελματίες Υγείας όσο και από πολίτες (5,5 αναφορές /10.000 δόσεις).

* 5.074 αναφερόμενες ως σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ποσοστό 0,03% επί των συνολικών εμβολιασμών (2,9 αναφορές/10.000 δόσεις).

* 3.705 αναφερόμενες ως μη σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ποσοστό 0,022% επί των συνολικών εμβολιασμών.

* 632 χωρίς κριτήριο σοβαρότητας (αδιαβάθμητες), ποσοστό 0,004% επί των συνολικών εμβολιασμών.

Θάνατοι

Στην κατηγορία αναφορών με θανατηφόρο έκβαση, τα οποία εξετάζονται κατά προτεραιότητα, έχουν ληφθεί 130 αναφορές (88 με COMIRNATY, 10 με το SPIKEVAX, 25 με το VAXZEVRIA και 7 με JANSSEN), δηλαδή 0,0008% επί των συνολικών εμβολιασμών. Ειδικότερα:

* 4 αναφορές αξιολογήθηκαν ότι έχουν ισχυρή πιθανότητα συσχέτισης με τον εμβολιασμό (probable – 1,94/1.000.000 δόσεις ή 0,00019% με το εμβόλιο VAXZEVRIA και 1,5/1.000.000 δόσεις ή 0,00015% με το εμβόλιο JANSSEN).

* 3 αναφορές αξιολογήθηκαν ότι έχουν πιθανότητα συσχέτισης με τον εμβολιασμό (possible – 1 ή 0,000007% επί των συνολικών εμβολιασμών με το εμβόλιο COMIRNATY, 1 ή 0,00006% επί των συνολικών εμβολιασμών με το εμβόλιο VAXZEVRIA και 1 ή 0,00007% επί των συνολικών εμβολιασμών με το εμβόλιο SPIKEVAX).

* 69 (53%) αναφορές αξιολογήθηκαν ότι δεν ήταν πιθανή η συσχέτισή τους με τον εμβολιασμό (unlikely).

* 31 (24%) αναφορές δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθούν από τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν αποσταλεί (unassessable).

* 23 (18%) αναφορές δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους (conditional), διότι αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί (π.χ πορίσματα ιατροδικαστικών εκθέσεων και άλλες πληροφορίες).

Παιδιά

Στην κατηγορία αναφορών σε εμβολιασμό παιδιών/εφήβων 12-17 ετών, έχουν ληφθεί 115 αναφορές (106 με το COMIRNATY, 0,0204% επί των συνολικών εμβολιασμών με το εμβόλιο αυτό για τα παιδιά 12 έως 17 ετών, 6 με το SPIKEVAX, 0,07% επί των συνολικών εμβολιασμών με το εμβόλιο αυτό για τα παιδιά 12 έως 17 ετών, 1 με JANSSEN (J&J) και σε δύο δεν αναφέρεται ποιο εμβόλιο έναντι της Covid-19 ). 26 εξ αυτών αφορούσαν σε περιστατικά μυοκαρδίτιδας (21 σε αγόρια και 5 σε κορίτσια – 22 με COMIRNATY, 4 SPIKEVAX).

Πηγή: Iatronet

stamataki