Την Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος αλλά και μια Ειδική συνεδρίαση, λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με τις προσκλήσεις που αναρτήθηκαν.

Ειδική συνεδρίαση :

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Β. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 & ώρα 8:00 μ.μ. για συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης περί έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης έτους 2018 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης και Προσάρτημα 1/1 – 31/12/2018 (αρ.απόφ.Ο.Ε.313/2019).

Τακτική συνεδρίαση :

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Β. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 & ώρα 8:30 μ.μ. για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με την υπεράσπιση του Δημόσιου & Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
  2. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
  3. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ.28/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Ψήφισης του Κανονισμού Διαβούλευσης.
  4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2019, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.434/2019).
  5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’αριθμ.13482/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (αρ.απόφ.Ο.Ε.422/2019).
  6. Λήψη απόφασης για την Καθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας, αργιών και λειτουργίας σε 24ωρη βάση υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου μας για το έτος 2020.
  7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής παιδιών από τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
  8. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.116/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «την παροχή έγκρισης για τη σύναψη και υπογραφή της σύμβασης χορήγησης επιχειρηματικής κάρτας καταθέσεων «Bank in Office» μεταξύ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Δήμου – Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης και των σχετικών συμβατικών εγγράφων – Καθορισμός κατόχων για τη χρήση των Επιχειρηματικών Καρτών Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» στο ειδικού τύπου Μηχάνημα (ΑΤΜ) στο πλαίσιο της ως άνω σύμβασης».
  9. Λήψη απόφασης έγκρισης μεταφοράς ειδικευμένων στα τακτικά έσοδα του Δήμου για την αντιμετώπιση υποχρεωτικών δαπανών και για τη λογιστική τάξη.
  10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς φορείς για χρήση με σκοπό την πραγματοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων (αρ.απόφ.Α΄/θμιαςΣχολικής Επιτροπής_00/2019).
  11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των (β΄ μέρος) πρακτικών 210 και 211 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2019, με ημερομηνία Συνεδρίασης την 28-06-2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80».
  12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών από 240 έως 249 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2019, με ημερομηνία Συνεδρίασης την 25-10-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80.
  13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια οχημάτων 2019-2020» για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
  14. Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασυμφόρου κυκλοφορίας οχημάτων.
  15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες ελέγχου ισολογισμού χρήσης 2018 του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος».
  16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».
  17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Τεχνική υποστήριξη για την οργάνωση και δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βλαβών, εφοδιασμού και υλικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».
  18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Ηχητικής Κάλυψης για την πραγματοποίηση Εκδηλώσεων Εορτασμού Εθνικών Επετείων έτους 2018».
  19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εκκενώσεις Βόθρων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».
  20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συλλογή & Απομάκρυνση Κλαδιών».

Υπενθυμίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος αποτελείται από τους :

Τούντας Αντώνης, Μπέκας Γιώργος, Φράγκος Διονύσης, Πανούσης Βαγγέλης, Κατσούλης Πέτρος, Νομικός Αντώνης, Σερέτης Χρήστος, Παραχεράκης Ιωάννης, Μπασινάς Ιωάννης, Λάμπρου Παναγιώτης, Πάσχος Γιώργος, Ιωαννίδου Σπυριδούλα, Φύτρος Αντώνης, Γκέλιας Δονάτος, Σκιαδαρέσης Γεράσιμος, Δούρος Σωτήρης, Φράγκου Ελένη, Τσέπας Ευάγγελος, Μάρκου Ιωάννης, Ραφτοπούλου Άννα, Μποτζιολής Δημήτρης, Αργυρός Γιώργος, Πουλάκης Πέτρος, Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Κρόκος Νικόλαος, Τσάκαλη Ελένη, Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη, Λύτρα Αθηνά, Κατής Στέφανος, Αργυρός Φίλιππος, Κουτρουμπίνης Βασίλης, Δάρδαλης Νίκος, Στρατίκης Χαράλαμπος.

Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για τους πολίτες.