Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος και ο Δήμος Παιανίας σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Δύναμη Ζωής πρόκειται να υλοποιήσουν Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Κουτσιουμανή Ελένη» Δράσεις Στέγασης και Εργασίας για αστέγους των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος και Παιανίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία».

Η υλοποίηση του Σχεδίου χρηματοδοτείται από πόρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής ΑΛληλεγγύης.

Βασικός στόχος είναι η μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης, με σκοπό την άμεση μετάβαση των αστέγων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και η κινητοποίηση των ωφελούμενων του προγράμματος για την επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εύρεσης εργασίας.

Πληροφορίες:
Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος
Τηλ: 2294045566
Δήμος Παιανίας
Τηλ: 2106641610