δημος σπατων
vivliopoleio

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

vivliopoleio
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25 Χ
2 Αγγλικά για τον  χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25 Χ
3 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
4 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
5 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
6 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
7 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
8 Συμβουλευτική Γονέων-Σύγχρονη Οικογένεια 50 Χ
9 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα

(σχολικός  εκφοβισμός,  διαδίκτυο, πρόληψη

εξαρτήσεων,=διατροφή κλπ.)

25 X
10 Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 25 Χ
12 Διαμόρφωση – διακόσμηση εσωτερικών

χώρων

25 Χ
13 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25 Χ
14 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing

Αγροτικών Προϊόντων

25 X
15 Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής

επιχειρηματικής δραστηριότητας

25 X
16 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25 X
17 Τοπική Ιστορία 25 X
18 Λαογραφία του τόπου 25 X
19 Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και

φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση

12 X
20 Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που

βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες

10 X
21 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός,

οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός

12 Χ
22 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης

τουριστικών υπηρεσιών

25 Χ
23 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25 Χ
24 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση –

Διάθεση

25 Χ
25 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25 Χ
26 Ιστορία της Τέχνης 25 Χ
27 Κινηματογράφος 25 Χ
28 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή

ζωή

25 Χ
29 Αθλητισμός και Διατροφή 25 Χ
30 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25 Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

Για δηλώσεις-αιτήσεις  συμμετοχής απευθυνθείτε στο Πρωτόκολλο του Δήμοu, Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου (Νέο Δημαρχείο), Σπάτα,  Λ. Καραμανλή, Στάση ΟΤΕ Αρτέμιδα και ηλεκτρονικά στα www.spataartemis.gr, e-Υπηρεσίες, www.dimotis.spata.gr.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας:

Για τη Δημοτική Ενότητα Σπάτων, τηλ.: 2144049503, κ. Καφαταρίδου Όλγα

Για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος, τηλ.:  2294045566, εσωτ. 306,  κ. Δρακίδη Ιωάννα

Ταχ. Διεύθυνση ΚΔΒΜ: Β. Παύλου & Φλέμινγκ, Σπάτα, 19004, Παλαιό Δημαρχείο, 2ος όροφος

Email για πληροφορίες: ky.spata@gmail.com

stamataki
vivliopoleio