Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ζήτησε με έγγραφό του προς τον Ο.Α.Σ.Α Α.Ε, που στάλθηκε στις 2-11-2022, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία των δρομολογίων των λεωφορείων.

Ο Δήμος, όπως ανακοίνωσε, έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων πολιτών για καθυστερήσεις σε δρομολόγια λεωφορείων και προχώρησε στην παραπάνω ενέργεια αν και δεν εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του.