Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος επιδιώκει την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημοσίου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας, την αύξηση του ποσοστού χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, την αύξηση του ποσοστού χρήσης ποδηλάτου και πεζής μετακίνησης και τη μείωση της χρήσης των Ι.Χ. οχημάτων.

Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, η Ομάδα Έργου καταγράφει τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων αυτοκινήτων, δίκυκλων και λοιπής μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο σύνολο της πόλης. Οι μετρήσεις στο οδικό δίκτυο της πόλης πραγματοποιούνται από ειδική ομάδα συγκοινωνιολόγων μηχανικών με την καθοδήγηση του Δήμου, την περίοδο 1 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου και περιλαμβάνουν τις εξής δραστηριότητες:

• Τοποθέτηση εξοπλισμού καταμέτρησης κυκλοφοριακού φόρτου σε επιλεγμένες διατομές οδών στο σύνολο του δικτύου του Δήμου

• Καταμέτρηση φόρτων σε στρέφουσες κινήσεις σε επιλεγμένους κόμβους στο σύνολο του δικτύου του Δήμου

Μετρήσεις στάθμευσης στο δημόσιο χώρο και μετρήσεις πεζοδρομίων

Μετρήσεις επιβατικών φόρτων σε επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές

• Βιντεοσκόπηση σύνθετων κόμβων για την καταμέτρηση φόρτων στις στρέφουσες κινήσεις. Τα βίντεο θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, δεν θα δημοσιευθούν και θα διαγραφούν με την ολοκλήρωση του έργου.

• Συνεντεύξεις σε διερχόμενους οδηγούς σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν παρουσία της Τροχαίας.

Οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να μεταβάλλουν τον χρονοπρογραμματισμό των ερευνών. Η ομάδα έργου για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος ζητά την κατανόηση και την συνεργασία των πολιτών για την περίοδο διεξαγωγής των μετρήσεων. Για πληροφορίες σχετικά με τις μετρήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα έργου ΣΒΑΚ και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Αντώνη Τούντα (6977640650).