Διαδικτυακή εφαρμογή για δήλωση βλάβης  δημιούργησε η ΔΕΔΔΗΕ, έτσι πέρα από τις πολύωρες αναμονές στα τηλέφωνα, θα μπορούν οι καταναλωτές να δηλώνουν τη βλάβη του ρεύματος online !!!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας :

Με την παρούσα εφαρμογή οι καταναλωτές μπορούν, επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ είτε μέσω προσωπικού υπολογιστή, είτε μέσω κινητής συσκευής (smartphone, tablet), να δηλώνουν  περιστατικά που αφορούν προβλήματα στην ηλεκτροδότησή τους (διακοπή ηλεκτροδότησης, ηλεκτροδότηση υπό μη κανονική τάση, κλπ.).

Για τη δήλωση απαιτείται η καταχώρηση από τον επισκέπτη της εφαρμογής του Αριθμού Παροχής (αναγράφεται σε εμφανές σημείο των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των Προμηθευτών), καθώς και ορισμένων προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου) και άλλων συναφών πληροφοριών (κατά πόσον ο επισκέπτης είναι ο συμβεβλημένος χρήστης της παροχής, ή εν γένει χρήστης της παροχής κλπ.). Τα δεδομένα αυτά διαχειρίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ με όρους εμπιστευτικότητας και σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR.

Η δήλωση προωθείται στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ για  περαιτέρω ενέργειες.

Η χρήση της εφαρμογής αυτής δεν επιφέρει  καμία οικονομική επιβάρυνση στο χρήστη, όπως συμβαίνει με την κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο 11500 του ΔΕΔΔΗΕ, όπου υπάρχει χρέωση αναλόγως με το τιμολόγιο του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, δηλ. η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν.

Η εφαρμογή για Online Δήλωση Βλάβης εδώ.

Ωστόσο παραμένει ενεργό το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του ΔΕΔΔΗΕ (11500) λειτουργεί κατά τις εξής ώρες :

Για γενικά θέματα εξυπηρέτησης (παροχή πληροφοριών και υποδοχή αιτημάτων): Τις εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα – Παρασκευή, 07:00 – 19:00

Για αναγγελία βλαβών: Καθημερινά, όλο το εικοσιτετράωρο

Ο αριθμός 11500 είναι πανελλαδικής εμβέλειας, συνεπώς υποδέχεται κλήσεις από όλη την επικράτεια.

Για κλήσεις από το εξωτερικό μπορείτε να καλείτε στον αριθμό +30 2111900500.

Η κλήση στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών υπόκειται σε χρέωση με βάση το τιμολόγιο του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. Εναλλακτικά για την αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης μπορείτε να καλείτε στο δεκαψήφιο αριθμό 2111900500 .

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
 1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
 • Αρχική ηλεκτροδότηση
 • Εργοταξιακή παροχή
 • Μονιμοποίηση εργοταξιακής παροχής
 • Ενοποίηση – Διαχωρισμός Παροχών
 • Ηλεκτροδότηση αυθαίρετων κατασκευών
 1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Επανασύνδεση
 • Αλλαγή χρήστη παροχής
 • Διακοπή ηλεκτροδότησης σε συνέχεια αιτήματος του πελάτη
 • Αποσύνδεση & Επανασύνδεση λόγω οφειλών
 • Επαύξηση – Μείωση ισχύος
 • Αλλαγή χρήσης
 • Αποξήλωση παροχής
 • Επανατοποθέτηση μετρητή
 1. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ
 • Μετρητής χαμηλής τάσης
 • Στύλος, επίτονος
 • Παρακείμενη γραμμή / παραλλαγή δικτύου
 • Υποσταθμοί Διανομής
 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
 • Τήξη ασφαλείας
 • Σπασμένο τζαμάκι μετρητή
 • Σφράγιση μετρητή
 • Πτώση μικροαυτόματου
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ)
 2. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
 4. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ)
 5. ΒΛΑΒΕΣ – ΣΥΜΒΑΝΤΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 6. ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
 • Επικινδυνότητα
 • Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας
 • Λάμπες δημοτικού φωτισμού
 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Κ.Ο.Τ) – ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Τ.Υ.Α)
 2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 4. AΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ
 1. ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ
 • Ενδείξεις τακτικής καταμέτρησης
 • Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί έναντι λογ/σμός αντί εκκαθαριστικού
 • Διόρθωση εκκαθαριστικού λογ/σμού
 • Επίλυση απόρριψης για έκδοση λογαριασμού
 1. ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (Επανασύνδεση, Διαδοχή, Αίτηση Διακοπής κλπ)
 2. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 3. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΡΗΤΗ
 4. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΠΑΡΟΧΩΝ)
 5. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Γ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΒΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ Ή ΓΕΝΙΚΗ

 

 

 

 

stamataki