Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 22943 20600, 22940 40900
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ τηλ. 22943 20608
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ τηλ. 22940 40919-22943 20615 – 22943 20617
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ τηλ. 22943 20612 – 22940 81123
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
τηλ. 22940 40915 – 22940 40918 22943 20610 – 22943 20611
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ τηλ. 213 2007364
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ τηλ. 22940 40938
ΤΑΜΕΙΟ τηλ. 22940 40932 – 22940 40933
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ τηλ. 22940 40941 – 22940 40942
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ τηλ. 22940 40943 – 22940 40944
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ τηλ. 22940 40939 – FAX: 2294040940
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ τηλ. 22940 80440

stamataki

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ τηλ. 22940 86666
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ τηλ. 22940 45556
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ τηλ. 22940 81111
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ τηλ. 22940 80440
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ τηλ. 210 6630710
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΑ τηλ. 213 2030900
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
«Η ΑΡΤΕΜΙΣ» (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) τηλ. 22940 89405

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΛΙΜΑΝΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ τηλ. 22940 84297
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ τηλ: 22940 45566
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ τηλ. 22940 88088
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) : τηλ. 210 6630242
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: τηλ. 210 6630551
ΚΑΠΗ ΣΠΑΤΩΝ τηλ. 210 6630551
Α’ ΚΑΠΗ τηλ. 22940 88818
Β΄ 1ΚΑΠΗ τηλ. 22940 45207
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ .: τηλ. 22940-45566
ΚΕΠ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ τηλ. 22943 20631-32-33-34
ΚΕΠ ΣΠΑΤΑ τηλ. 213 2007300
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ τηλ. 210 6632288
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ τηλ. 210 6505600
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ τηλ. 210 6632288
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ τηλ. +30 22990 27020
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
«Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» τηλ. 22940 45565
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ κιν. 6945 431918
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΣΠΑΤΩΝ τηλ. 22940 83930, 6937 111509
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ τηλ.- fax:. 22940 47039
ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ τηλ. 22940 49909, 6937 218872
τηλ. 6977 443784 (για αδέσποτα)
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
κιν. 6937 505999

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΤΩΝ
Τηλ. – fax. 210 6633991

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΣΠΑΤΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ 210 663 3147
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΑΤΩΝ 210 663 2539
ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ 210 663 2312
IΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΖΗΣ 22910 41464
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 210 6632276
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΩΝ 210 6025874
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΠΑΤΩΝ 210 6632425
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΑΤΩΝ 22940 89689

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 86085
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 48322
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 83050
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΒΟΥΝΕΝΟΙΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
22940 25171
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 48971
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 49254
IΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 85000
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 84869
IΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 84692

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΠΑΤΩΝ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210 6634300
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210 6634111
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210 6635484
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210 6025001
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210 6630243
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210 6632221
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210 6632303
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΑΤΩΝ 210 6634670
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210 6632355
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210 6632307

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

1ο ΝΗΠΙΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 84700
2ο ΝΗΠΙΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 46993
3ο ΝΗΠΙΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 89800
4ο ΝΗΠΙΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 46402
5ο ΝΗΠΙΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 83889
6ο ΝΗΠΙΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 88720
7ο ΝΗΠΙΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940 49101
1ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 22940 82228
2ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 22940 48000
3ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 22940 24702
4ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 22940 47231
5ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 22940 82297
6ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 22940 45790
7ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 22940 22023
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 22904 85010
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 22940 87850
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 22940 85880
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 22940 45545