Στο νέο ασφαλιστικό σύστημα έχει προβλεφθεί ειδική κατηγορία με χαμηλότερες εισφορές για νέους ασφαλισμένους. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της κατηγορίας που ταιριάζει στις οικονομικές σας δυνατότητες. Πιο συγκεκριμένα:

  • Από 1/1/2020 οι εισφορές αποσυνδέονται από το δηλωθέν εισόδημα και προσδιορίζονται με βάση ασφαλιστικές κατηγορίες.
  • Μπορείτε να επιλέξετε την ειδική ασφαλιστική κατηγορία για νέους ασφαλισμένους και να παραμείνετε σε αυτήν για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισής  σας ως ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος.
  • Αν δεν έχετε συμπληρώσει 5 έτη ασφάλισης μπορείτε να επιλέξετε την  ειδική κατηγορία η οποία θα ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε ετών.
  • Πίνακας εισφορών Ειδικής κατηγορίας
Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
Ειδική 93 33 136

 

vivliopoleio
stamataki
  • Επίσης μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα μια από τις ακόλουθες ασφαλιστικές κατηγορίες που απευθύνονται στους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους.
Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
155 55 210
186 66 252
236 66 302
297 66 363
369 66 435
500 66 566
  • Οι ασφαλιστικές κατηγορίες -και στις δύο περιπτώσεις- περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης και Υγείας. Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται,  επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Με το νέο σύστημα η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε υψηλότερη σύνταξη. Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά αποτυπώνεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγετε και τα έτη ασφάλισης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 155 186 236 297 369 500
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 210 252 302 363 465 566
ΕΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
30,01-31 € 589,54 € 626,39 € 685,84 € 758,36 € 843,96 € 999,70
31,01-32 € 604,37 € 644,03 € 708,01 € 786,06 € 878,19 € 1.045,81
32,01-33 € 619,23 € 661,72 € 730,26 € 813,87 € 912,56 € 1.092,13
33,01-34 € 637,91 € 683,93 € 758,16 € 848,71 € 955,60 € 1.150,08
34,01-35 € 656,63 € 706,20 € 785,15 € 883,69 € 998,82 € 1.208,28
35,01-36 € 675,39 € 728,52 € 814,22 € 918,78 € 1.042,19 € 1.266,73
36,01-37 € 694,54 € 751,33 € 842,92 € 954,66 € 1.086,55 € 1.326,51
37,01-38 € 713,73 € 774,19 € 871,69 € 990,64 € 1.131,04 € 1.386,50
38,01-39 € 732,95 € 797,08 € 900,52 € 1.026,72 € 1.175,67 € 1.446,68
39,01-40 € 752,20 € 820,02 € 929,42 € 1.062,89 € 1.220,42 € 1.507,04

Σημ.: Τα ποσά σύνταξης έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί εισφορές για όλο το χρόνο ασφάλισης στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΚΟΜΗ:

  • Η κατάταξη σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.
  • Η επιλογή σας θα ισχύει  για όλο το έτος 2020 εκτός αν συμπληρώσετε πέντε έτη ασφάλισης εντός του έτους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ έως και την Παρασκευή 13/3/2020.