Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων που θα στεγάσουν το 1ο και το 8ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδος, με δυναμικότητα 50 νηπίων έκαστο, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η μεταφορά του 1ου Νηπιαγωγείου κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας της λήξης μίσθωσης του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται μέχρι σήμερα και λόγω της παλαιότητας αυτού.

vivliopoleio
stamataki

Το 8ο Νηπιαγωγείο στεγάζεται στο πρώην παράρτημα του 5 ου Νηπιαγωγείου και το κτίριο δεν καλύπτει πλέον τις αυξανόμενες ανάγκες του.

Η μίσθωση των ακινήτων θα διεξαχθεί με τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας, φανερής και προφορικής, και οι όροι του διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η εκτίμηση της καταλληλότητας των κτιρίων για τη στέγαση των δύο Νηπιαγωγείων θα γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημάρχου Σπάτων-Αρτέμιδος, Δημήτρη Μάρκου.