δημος σπατων
vivliopoleio
arxontikon
pennygiannakopoulou
bestseller

Την πρόσληψη, με 8μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, συνολικά 36 ατόμων, ανακοίνωσε ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού

 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ / Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ: 5 άτομα
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (μέχρι 3,500 τόνους): 5 άτομα
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ: 10 άτομα
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. (JCB): 1 άτομο
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ): 1 άτομο
 • ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: 1 άτομο
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 4 άτομα
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ: 2 άτομα
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΩΝ /ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 5 άτομα
 • ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ: 2 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να:

leuki
 • υποβάλλουν την αίτηση συμπληρωμένη στις δύο (2) ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@spata-artemis.gr και στο cioannidis@spata.gr
 • καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με όλα τα απαιτούμενα ανά θέση ενδιαφέροντος δικαιολογητικά, στον οποίο θα επισυνάπτουν εξωτερικά την πρωτότυπη αίτησή τους υπογεγραμμένη, στην είσοδο του Δημαρχείου, επί της συμβολής των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, στις 14:00.

Η υποβολή του φυσικού αρχείου θα μπορεί να γίνεται μέχρι την ίδια ημερομηνία στην είσοδο του Δημαρχείου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση πρόσληψης ΕΔΩ.

bestseller
vivliopoleio
stamataki