Η δράση μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευση προσέφερε στο εκπαιδευτικό προσωπικό του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδας την ευκαιρία να βιώσει μια καινοτόμα μαθησιακή εμπειρία.

Συγκεκριμένα, η Διευθύντρια του σχολείου, Γούναρη Μαρινέττα, η Υποδιευθύντρια Μίχου Άρια και οι καθηγήτριες Βελογιάννη Αλίκη, Πραματευτάκη Ελισσάβετ και Ρηγάτου Αναστασία, ως εκπρόσωποι του σχολείου, παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης “New roles for teachers, mentors, counsellors, mediators in a holistic approach to teaching and learning”, «Νέοι ρόλοι για τους εκπαιδευτικούς: μέντορες, σύμβουλοι, διαμεσολαβητές σε μια ολιστική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης», στη Ρώμη της Ιταλίας απο τις 23 έως τις 29 Ιουνίου του 2021.

Ο σκοπός του προγράμματος, ήταν η διαφορετική προσέγγιση της διδασκαλίας, έχοντας ως γνώμονα την εμψύχωση και καθοδήγηση των μαθητών, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν στη μαθησιακή διαδικασία και τη σχέση μεταξύ τους.

Αναλυτικότερα, μέσω βιωματικών εργαστηρίων, διάδραση, συνεργασία και γόνιμο διάλογο οι διδάσκοντες εκπαιδεύτηκαν στη διαχείριση ποικίλων περιπτώσεων, χρησιμοποιώντας καλές πρακτικές που ενισχύουν το συμβουλευτικό ρόλο των εκπαιδευτικών και συμβάλλουν στη δημιουργία γνήσιων σχέσεων με τους μαθητές. Οι επιμορφούμενοι θα διαχύσουν τη νέα γνώση στο σύνολο του Συλλόγου Διδασκόντων με την οργάνωση σχετικής ημερίδας κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η επιμόρφωση, πραγματοποιήθηκε στην INFOL, ένα διεθνές κέντρο επιμόρφωσης, που εδρεύει στη Ρώμη και έχει ώς στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτικών από διάφορες χώρες της Ευρώπης, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν και να μοιράζονται νέες ιδέες για τους μαθητές τους.

Η μοναδική αυτή εμπειρία που εντάσσεται στα πλαίσια της «δια βίου μάθησης», μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντας πολλές καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που αξιοποιούνται άμεσα σε πραγματικές συνθήκες τάξης.