Με 29 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων – Αρτέμιδος την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 στις 20.30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2019 (αρ.απόφ.Ο.Ε.437/2019).
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2020 (αρ.απόφ.Ο.Ε.446/2019).
 4. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης έτους 2020 (αρ.απόφ.Ο.Ε.445/2019).
 5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για το έτος 2020 (αρ.απόφ.Ο.Ε.442/2019).
 6. Λήψη απόφασης περί μη αναπροσαρμογής των τελών Κοιμητηρίων έτους 2020 (αρ.απόφ.Ο.Ε.443/2019).
 7. Λήψη απόφασης περί μη αναπροσαρμογής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2020 (αρ.απόφ.Ο.Ε.444/2019).
 8. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του τέλους διαφήμισης έτους 2020 (αρ.απόφ.Ο.Ε.440/2019).
 9. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του τέλους στάθμευσης ζωήλατων οχημάτων έτους 2020 (αρ.απόφ.Ο.Ε.438/2019).
 10. Λήψη απόφασης περί επιβολής τέλους χρήσης χώρου κατάληψης περιπτέρων, βάση του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 (αρ.απόφ.Ο.Ε.439/2019).
 11. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους χρήσης των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντινών και στάσιμων μικροπωλητών) για το έτος 2020 (αρ.απόφ.Ο.Ε.441/2019).
 12. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
 13. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ.163/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την χρηματοδοτούμενη πράξη «Επισκευή αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
 14. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με Α.Π. 29816  στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
 15. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙΧ στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Προσβασιμότητα και χώροι υγιεινής ΑΜΕΑ των σχολικών μονάδων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».
 16. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς της οριστικής μελέτης σήμανσης ισόπεδου κόμβου στην θέση Ο.Τ. Ε49 Επιχειρηματικό Πάρκο «Πέτρα Γιαλού – Βούλια – Προκαλίσι» Δ.Ε. Σπάτων – Λούτσας.
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμφωνητικού υπεκμίσθωσης στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”» του ακινήτου με ΑΒΚ 705.
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης σύμβασης μίσθωσης όπου στεγάζεται το 1ο Κ.Α.Π.Η. Σπάτων (2η Αίθουσα).
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης σύμβασης μίσθωσης όπου στεγάζεται η αίθουσα Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτέμιδος (Λούτσας).
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύνταξης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Λύσεως Μίσθωσης ακινήτου όπου στεγαζόταν το Κ.Ε.Π. Αρτέμιδος.
 21. Λήψη απόφασης για την κατ΄ εξαίρεση εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση, υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας, για το έτος 2020.
 22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Συγκρότησης Επιτροπής Ονοματοδοσίας Δήμου Σπάτων –  Αρτέμιδος.
 23. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ.019/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού εκπροσώπου επιτροπής χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (άρθρο 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα).
 24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του πρακτικού 250 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2019, με ημερομηνία Συνεδρίασης την 27-11-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80.
 25. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2020.
 26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μείωσης του τέλους παράτασης ταφής υπόχρεου, λόγω αναπηρίας 80% σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.
 27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μείωσης τελών εκταφής και χωνευτηρίου υπόχρεου, λόγω αναπηρίας 67% σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.
 28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απαλλαγής υπόχρεου από καταβολή τελών τριετούς ταφής, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.
 29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απαλλαγής τελών τριετούς ταφής, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.
Υπενθυμίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος αποτελείται από τους :

Τούντας Αντώνης, Μπέκας Γιώργος, Φράγκος Διονύσης, Πανούσης Βαγγέλης, Κατσούλης Πέτρος, Νομικός Αντώνης, Σερέτης Χρήστος, Παραχεράκης Ιωάννης, Μπασινάς Ιωάννης, Λάμπρου Παναγιώτης, Πάσχος Γιώργος, Ιωαννίδου Σπυριδούλα, Φύτρος Αντώνης, Γκέλιας Δονάτος, Σκιαδαρέσης Γεράσιμος, Δούρος Σωτήρης, Φράγκου Ελένη, Τσέπας Ευάγγελος, Μάρκου Ιωάννης, Ραφτοπούλου Άννα, Μποτζιολής Δημήτρης, Αργυρός Γιώργος, Πουλάκης Πέτρος, Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Κρόκος Νικόλαος, Τσάκαλη Ελένη, Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη, Λύτρα Αθηνά, Κατής Στέφανος, Αργυρός Φίλιππος, Κουτρουμπίνης Βασίλης, Δάρδαλης Νίκος, Στρατίκης Χαράλαμπος.

Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για τους πολίτες.