vivliopoleio

Η 28η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019, στις 9 το πρωί στο Δημοτικό Κατάστημα Λεωφ. Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα στα Σπάτα.

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 621/2019 Απόφασης Δημάρχου.
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 630/2019 Απόφασης Δημάρχου.
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της προσφυγής (αριθμ. εισαγωγής ΠΡ 1438/23-04-2012).
 4. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ΄αριθμ. 12909/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 5. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 20/10/2019 αγωγής (Γ.Α.Κ. 94487/2019) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 6. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 30/5/2019 έφεσης (Αρ. εισαγωγής ΕΦ1475/31-5-2019).
 7. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 24/09/2019 αγωγής (Γ.Α.Κ. 5080/2019).
 8. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 22/05/2017 προσφυγής (Αρ. εισαγωγής ΠΡ5269/25-5-2017).
 9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 14719/2019 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 10. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για τις υπ’ αριθμ. 934/2018 και υπ’ αριθμ. 10402/2019 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 11. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38512/18-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για καταβολή αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για τις ιδιοκτησίες με κ.α.κ. 028117 & 028106».
 12. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38487/18-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την προσκύρωση τμήματος στο οικόπεδο με κ.α.κ. 014105 στο Ο.Τ. 141 της 3ης Π.Ε.».
 13. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη έργων αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας Αρτέμιδας», εκτιμώμενης αξίας 1.050.799,28 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
 14. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων στην περιοχή Γυαλού Σπάτων».
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών για οριστική κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση οχημάτων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».
 17. Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 124/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2019», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης, δ) Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης και ε) Ορισμό επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη οφειλής ανείσπρακτων δημοτικών τελών Τ.Α.Π/Δ.Τ και χρηματικών καταλόγων ανείσπρακτων προστίμων επί των ακαθάριστων εσόδων.
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε  χρήμα  από τον υπ’ αριθμ.810/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης, με σκοπό τον επανϋπολογισμό και επαναβεβαίωση  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014 (Αρ. Πρωτ.: 35763/29-10-2019).
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε  χρήμα  από τον υπ’ αριθμ.810/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης, με σκοπό τον επανϋπολογισμό και επαναβεβαίωση  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014 (Αρ. Πρωτ.: 35765/29-10-2019).
 21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε  χρήμα  από τον υπ’ αριθμ.812/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης, με σκοπό τον επανϋπολογισμό και επαναβεβαίωση  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014.
 22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε  χρήμα από τον υπ’ αριθμ.47/2014 & 146/2015 χρηματικό κατάλογο είσπραξης, με σκοπό τον επανϋπολογισμό και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014.
 23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής οφειλής από τους υπ’ αριθμ. 235/2011 και 617/2013 χρηματικούς καταλόγους επιβολής προστίμου ανέγερσης και προστίμου διατήρησης αυθαιρέτου κατασκευής.
 24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται.
 25. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης ποσού 100€ για την συμμετοχή μέλους στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
 26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.73/2019).
 27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. έτους 2019.
 28. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του τέλους στάθμευσης ζωήλατων οχημάτων οικ. έτους 2020.
 29. Λήψη απόφασης περί επιβολής τέλους χρήσης χώρου κατάληψης περιπτέρων βάσει του άρθρου 76 ν.4257/2014.
 30. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους διαφήμισης οικ. έτους 2020.
 31. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους χρήσης των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντινών και στάσιμων μικροπωλητών) για το έτος 2020.
 32. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για το έτος 2020.
 33. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοιμητηρίων.
 34. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
 35. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης για το οικ. έτος 2020.
 36. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού.
 37. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με κ.α.κ.010108 της Π.Ε. 3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος.

Υπενθυμίζουμε ότι η οικονομική επιτροπή αποτελείται από τον Μάρκου Δημήτρη, Νομικό Αντώνη, Σερέτη Χρήστο, Μπασινά Ιωάννη, Φύτρο Αντώνη, Φράγκο Διονύση, Μάρκου Ιωάννη, Ραφτοπούλου Άννα και Φράγκου Ελένη.

vivliopoleio

Όλες οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για τους πολίτες.

vivliopoleio
stamataki