Το 2020 το 1ο ΓΕΛ Σπάτων έλαβε «Έγκριση χρηματοδότησης Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2020» προκειμένου να υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης με τίτλο “Επιχειρούμε, παίζουμε, δικτυωνόμαστε και βελτιώνουμε το σχολικό κλίμα μετατρέποντας το σχολείο μας σε σχολείο του 21ου αιώνα!” με κωδικό έργου 2020-1-EL01-KA101-077763 (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-EL01-KA101-077763).

Το πρόγραμμα αυτό προέκυψε από συγκεκριμένες ανάγκες του σχολείου οι οποίες ήταν:

 • Η ένταξη της επιχειρηματικότητας στα διδακτικά αντικείμενα.
 • Η αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας.
 • Η  ανάγκη του σχολείου να δικτυωθεί, να επικοινωνήσει με άλλα σχολεία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αλλά και με άλλους φορείς, όπως η κοινότητα και ο δήμος.
 • Η χρήση και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών.

Οι στόχοι επομένως του προγράμματος ήταν η βελτίωση συγκεκριμένων τομέων του σχολείου.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Ο τομέας εκείνος του σχολείου που αναμένεται να βελτιωθεί χάρη στη διδασκαλία της
  επιχειρηματικότητας είναι το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όρους δημιουργικότητας και παιδαγωγικής καινοτομίας.
 • Οι τομείς εκείνοι του σχολείου μας που μπορούν να βελτιωθούν χάρη στην
  εφαρμογή της παιχνιδοποίησης σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα είναι ως προς το επίπεδο των κινήτρων μάθησης καθώς και ως προς τη δέσμευση των μαθητών και μαθητριών μας.
 • Ο τομέας που αναμένεται να βελτιωθεί χάρη στην εφαρμογή των στρατηγικών που αφορούν στη διαχείριση συγκρούσεων και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας είναι ο κοινωνικός και συναισθηματικός.

Οι κινητικότητες που υλοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2021 ήταν:

1. ”Teaching Entrepreneurship skills (TES)” στην οποία συμμετείχε η εκπαιδευτικός Γεωργία Καζάκου, κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας.

2. ”Embracing Diversity, Preventing Bullying and Violence”, στην οποία συμμετείχε η εκπαιδευτικός Ιωάννα Μπακάλη, κλάδου ΠΕ02 Φιλόλογος.

3. “Information and communication technologies (ict’s), web application, social networks and online tools for a New Education (ICT’s)”, στην οποία συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Αναστασία Σαμαρτζή, κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας και Ουρανία Φλωράτου, κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας και ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών.

Τα κυριότερα αποτελέσματα του έργου ήταν:

 • Η εσωτερική επιμόρφωση μέσω βιωματικών εργαστηρίων.
 • Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με έμφαση στη χρήση των ΤΠΕ.
 • Η δημιουργία ομάδας διαμεσολάβησης.
 • Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα όπως η «Εικονική Επιχείρηση 2022» και το eTwinning.
 • Η συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία σε Αυστρία και Ισπανία.

Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 διεξήχθη κοινή ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων των προγραμμάτων Erasmus+ του 1ου Γενικό Λύκειο Σπάτων και του 2ου Γενικού Λυκείου Αρτέμιδας όπου παρουσιάστηκαν τα έργα τους «Επιχειρούμε, παίζουμε, δικτυωνόμαστε και βελτιώνουμε το σχολικό κλίμα μετατρέποντας το σχολείο μας σε σχολείο του 21ου αιώνα» και  «Οικοδομώντας ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο» αντίστοιχα.

Η ημερίδα απευθύνονταν στο σύνολο του εκπαιδευτικού και μαθητικού δυναμικού των δύο σχολείων, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, και αποσκοπούσε στην κοινοποίηση και διάχυση στο ευρύτερο κοινό, των δράσεων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των ως άνω προγραμμάτων, καθώς και την παρακίνηση και άλλων συναδέλφων να υλοποιήσουν μελλοντικά αντίστοιχα προγράμματα. Οι εισηγητές κατά κοινή ομολογία εντυπωσίασαν με τις παρουσιάσεις τους και τις εμπειρίες που μετέφεραν, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έμειναν ικανοποιημένοι.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του σχολείου συνεχίζεται καθώς το 2021 στο σχολείο απονεμήθηκε η Διαπίστευση Erasmus+ γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να έχει πιο γρήγορη πρόσβαση σε ευκαιρίες υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου μέσω χρηματοδότησης, ώστε να υλοποιεί κινητικότητες εκπαιδευτικών και μαθητών μέχρι το 2027. Ήδη προγραμματίζονται οι επόμενες κινητικότητες με θέματα την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη διδασκαλία μέσω των Τεχνών, τις Νέες Τεχνολογίες και τη συμβουλευτική εκπαιδευτικών.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του σχολείου μπορείτε να δείτε εδώ: https://lyceumspataeurope.weebly.com