Παράταση δόθηκε στις εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου οι εγγραφές παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023, ενώ το υπουργείο καλεί όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης τους και να ενημερωθούν οι προϊστάμενοι/νες-διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων τακαθώς και τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων.

stamataki