Συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης, πέραν του κανονικού ωραρίου των απογευματινών και νυχτερινών ωρών των καθημερινών και των ημερήσιων ή νυχτερινών ωρών των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών αποφάσισε ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος (η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στο Διαύγεια)  για την αντιμετώπιση του αυξημένου όγκου οικιακών απορριμμάτων , κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων από 1/7/2019 έως 31/7/2019.

Σκεπτόμενοι τον αυξημένο όγκο οικιακών απορριμμάτων , αποβλήτων πρασίνου και ογκωδών αντικειμένων λόγω της αύξησης των μονίμων κατοίκων της περιοχής και του υπερδιπλασιασμού των κατοίκων της περιοχής λόγω παραθερισμού και επισκέψεως των παραλιών του Δήμου. Την αύξηση των δραστηριοτήτων στην περιοχή μας λόγω λειτουργίας νέων μεγάλων επιχειρήσεων που προσελκύουν κοινό ( Εκπτωτικό Χωριό κ.λ.π.). Τον καθαρισμό και την συντήρηση νέων χώρων που έρχονται στην δικαιοδοσία του Δήμου μας (Πάρκο Γιαλού , παραλιακό πάρκο κ. λ. π.). Την μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και τις υποχρεωτικές κανονικές άδειες του προσωπικού και με κύριο σκοπό τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας των κατοίκων της περιοχής, κρίθηκε επιβεβλημένη η απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες.