Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Καλαμπόκη και το Up to date για την παραχώρηση του βίντεο  για την σημερινή φωτιά στην Αρτέμιδα