Σε γνωστό μαγαζί της Αρτέμιδας εμφανίστηκε ένας τράγος

Αναζητείτε ο ιδιοκτήτης του