Δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση για την Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου θα λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 1 της Φ1/63691/Δ1/13-04-2017 (Β΄1403).

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος, μετά από αίτημα του, θα φιλοξενήσει Τάξη Υποδοχής και στο σχολικό έτος (2019 – 2020).

Τι είναι ΖΕΠ

Οι Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ και τα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ δημιουργούνται για την υποστήριξη της ένταξης των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες) στο ελληνικό σχολείο με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή και παραμονή τους στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα.