Σύμφωνα με τις ανάγκες που αντιμετωπίζει η υπηρεσία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου και συγκεκριμένα :

  • Τις ανάγκες επάνδρωσης θέσεων πυρασφάλειας κατά τις Κυριακές και αργίες που ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιών είναι 3 ή μεγαλύτερος.
  • Τις έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες συντονισμού δράσεων Πολιτικής Προστασίας από το μόνιμο προσωπικό για τις περιπτώσεις που εκδηλώνονται συμβάντα δασικών πυρκαγιών και πυρκαγιών υπαίθρου.
  • Τις έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες συνδρομής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά τις νυχτερινές ώρες  και  κατά  τις  αργίες σύμφωνα  με  το  Κέντρο  Επιχειρήσεων  Πολιτικής Προστασίας.

Αποφάσισε και συγκροτεί συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης, πέραν του κανονικού ωραρίου (υπερωριακή) των απογευματινών και νυχτερινών ωρών των καθημερινών και των ημερήσιων ή νυχτερινών ωρών των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, για  την  αντιμετώπιση αναγκών  πολιτικής  προστασίας από 12/7/2019έως 31/7/2019.

Η παραπάνω απόφαση αναρτήθηκε στο Διαύγεια.