Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 & ώρα 08:30 μ.μ.

Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που παραθέτουμε αυτούσια παρακάτω, ξεχωρίσαμε το 3ο θέμα που αναφέρει τη σύμβαση συνεργασίας του Δήμου για ανταποδοτική ανακύκλωση. Τα θέματα 7, 8, 9, 10 και 11 για τους ορισμούς Διοικητικών Συμβουλίων του Πολιτιστικού οργανισμού «Ξενοφών», του Αθλητικού οργανισμού «Άρτεμις», της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής αλλά και τον ορισμό Προέδρου και εκπροσώπου των Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

stamataki

Αν και η πλειοψηφία των θεμάτων της εν λόγο συνεδρίασης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα θέματα 19 και 20 που αφορούν τα αδέσποτα ζώα είναι επίσης άκρως σημαντικά.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

 1. Λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης της υπ΄αριθμ.228/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την παράταση σύμβασης μίσθωσης όπου στεγάζεται το 1ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδος.
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2019 (αρ.απόφ.Ο.Ε.332/2019).
 3. Σύμβαση Συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων ‘’ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ’’ για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο.
 4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση υπ΄αριθμ.12003/2019 απόφαση Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (αρ.απόφ.Ο.Ε.297/2019).
 5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση υπ΄αριθμ.12005/2019 απόφαση Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνώω (αρ.απόφ.Ο.Ε.298/2019).
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “«Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.41/2019).
 7. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος “Ο ΞΕΝΟΦΩΝ”».
 8. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”».
 9. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 10. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Προέδρου και του εκπροσώπου των Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 12. Λήψη απόφασης περί εγγραφής παιδιών στη δύναμη των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το σχολικό έτος 2019 – 2020.
 13. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», πρόσκληση V, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Σχεδίου Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου: Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002619.
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051334205064 στο ΟΤ. 45 της Δ.Ε. Σπάτων (αρ.απόφ.Κοιν.Σπάτων-Λούτσας01/2019).
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση «FOOD EXPO 2020».
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392 ΣΤΗΝ ΠΕ5 ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση Αντλιοστασίων».
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Πρόγραμμα Στείρωσης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς».
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Φιλοξενία Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς».